Kapat

3. DÜNYA SAVAŞI, ARMAGEDDON VE MEGİDDO VADİSİ

Armageddon kıyamet savaşı demek. Kıyamete yakın olacak büyük bir savaştır bu. Kıyamet savaşına ilk önce İncilde rastlıyoruz. 

İncil diyor ki

İsa Mesih Tanrı’nın düşmanlarına karşı zafer kazanmak için göklerde meleklerden oluşan bir orduya önderlik edecek (Vahiy 19:11-16, 19-21).

Armageddon İbranice har megiddon demektir. Kelime anlamı olarak da megiddo tepesi anlamına gelir. Megiddo eski İsrail topraklarında bulunan bir şehir.

Kur’an ve incilde özellikle incilde hakimler ve krallar bölümünde bu bölgede yani megiddo vadisinde çok önemli savaşların yapıldığını öğreniyoruz.

Şimdi bakın burada bir yanlışı düzeltelim.

Herkes diyor ki 3. Dünya savaşı yani beklenen ilahi savaş armageddon megiddo vadisinde olacağı söyleniyor.

Hayır kardeşim. Ben bu fikre itiraz ediyorum.

Bakın armageddon vadisinin hemen yanında Yizraeel vadisi var ve dolayısı ile megiddo vadisi çok büyük bir yer değil. 

Peki bana göre doğru olan nedir?

Doğru olan şudur, armageddon kıyamet savaşı megiddo vadisinde olmayacaktır. Megiddo vadisinde başlayacak ve tüm dünyayı saracak bir savaştır.

Yine bir inanışı daha dile getireyim. Armageddon savaşında tüm dünya insanlarının yok olacağı ve dünyanın sonunun geleceği ifade ediliyor.

Ben buna katılmıyorum. 

Armageddon savaşından sonra dünya insanlar için yaratıldığından ötürü insan ırkı dünya üzerinde baki kalacaktır. Bakın dinlerin mistik kısımlarına baktığımızda şunu görürüz.

  1. dünya savaşı büyük savaştan sonra dünya da kalanlar Tanrının özel seçtiği insanlar olacağı tüm dinler tarafından söyleniyor. İslam da ahir zaman dedikleri budur işte.

İncil ve tevratta vahiy ve mezmurlar bölümünde diyor ki büyük savaş sonrası Tanrının orduları zaferle çıkacak diyor.

Bakın Hristiyan ilahiyatçılar armageddon için tanrının savaşı derler. Neden tanrının savaşı biliyor musunuz. Çünkü inanca göre hz. İsa gökten iner yani Mesih gelir ve tanrının düşmanları ile savaş başlar ve savaştan mesihin orduları zaferle çıkar.

Birde bu savaşta bir aktör daha var anti christ yani deccal ve bu savaşın baş aktörlerinden bir tanesi olacaktır.

Şimdi bu savaştan bahsederk en şunu bilelim mesih geldiğinde yeni bir dünya düzeni kurulacak. İşte evanjelistler bu düşünceden hareketle kurulmak istenen yeni dünya düzeni kapsamında bir ideolojiyi güdüyorlar ve bunun adı tanrıyı kıyamete zorlamak.

Peki ama bu tanrıyı kıyamete zorlamak demek ne demektir. Büyük bir krallık oluşturmak dünyayı yeniden eski roma imparatorluğu şeklinde yönetim biçimine sokabilmek için uluslaarası askeri güç oluşturmak adına zemin hazırlıyorlar.

Bakın mesela Hristiyanlar Yahudileri sevmez. Ancak bu ideoloji için destek verirler. 

Evanjelistler şunu düşünüyor dinler gereğince Tevrat veya incil gereğince 3. Dünya savaşı olacak ve bu savaştan sonra hz. İsa gelecek deccal yenilecek ve yeni bir dünya düzeni kurulacaksa o zaman bu savaş bir an önce olsun da dünya yeni bir düzene kavuşsun diyorlar.

Yani bi kere şunu söyleyelim “kimse Allahı kıyamete falan zorlayamaz” diye çok bilmişlik yapanlar oluyor,  zira o ayrı bu anlattığımız konu ayrı bir meseledir.

Bakın yehova şahitlerine göre 3. Dünya savaşı demek temizlik demektir ve eğer şartlar oluşursa yani o savaşın şartları oluşursa hz. İsa inmek zorunda kalır çünkü hz. İsanın gelmesi gereken tüm şartlar oluşmuş olacak.

Sonra da 3. Dünya savaşı çıkar ve 1000 yıl sürecek olan hüküm günü başlamış olur.

Armageddon savaşı megiddo vadisinde başlayacak ama Mezopotamya da olacaktır. 

Mezopotamya nerede peki?

Irak, kuzeydoğu suriye, güneydoğu Anadolu, güneybatı iran işte bu topraklar bugün 3. Dünya savaşının şartlarının oluşturulması gereken topraklardır.

Bu yüzden ırakta, suriye, türkiye de her zaman savaş durumu vardır.

Bakın bugün suriyenin durumu ortada, ırakın durumu ortada, bir düşünün ya cıa başkanı türkiyeye geliyor sonra Amerika rusya sınırı alaskaya askeri birlik yığıyor sonra genel kurmay başkanımız el bap operasyonunu aniden sonlandırıyor ve birlikleri Türkiye’ye geri çağırıyor üstelik bunu incirlik üssünden yapıyor. Acaba niye üzerine düşünmek lazım.

Bakın abd evanjelistleri bu kehanetleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyor. Bakın eski ABD başkanı Ronald Reagan 1981 yılında şöyle diyor:

Bakın bunu bir abd başkanı söylüyor.

Dünya tarihinde ilk kez armageddon savaşının başlaması ve mesihin ikinci gelişi için herşey yerli yerinde.

Ve başka bir şey söyleyim incillerden ikinci petrus kitabında aziz petrus diyor ki ;

Tanrının gününü bekleyip o günün gelişini hızlandıracak kutsallık içinde yaşamalıyız diyor.

İşte aziz petrusun dediği gibi bugünün küresel elitleri tamda bunu yapıyor.

kıyamet savaşı demek. Kıyamete yakın olacak büyük bir savaştır bu. Kıyamet savaşına ilk önce İncilde rastlıyoruz. 

İncil diyor ki

İsa Mesih Tanrı’nın düşmanlarına karşı zafer kazanmak için göklerde meleklerden oluşan bir orduya önderlik edecek (Vahiy 19:11-16, 19-21).

Armageddon İbranice har megiddon demektir. Kelime anlamı olarak da megiddo tepesi anlamına gelir. Megiddo eski İsrail topraklarında bulunan bir şehir.

Kur’an ve incilde özellikle incilde hakimler ve krallar bölümünde bu bölgede yani megiddo vadisinde çok önemli savaşların yapıldığını öğreniyoruz.

Şimdi bakın burada bir yanlışı düzeltelim.

Herkes diyor ki 3. Dünya savaşı yani beklenen ilahi savaş armageddon megiddo vadisinde olacağı söyleniyor.

Hayır kardeşim. Ben bu fikre itiraz ediyorum.

Bakın armageddon vadisinin hemen yanında Yizraeel vadisi var ve dolayısı ile megiddo vadisi çok büyük bir yer değil. 

Peki bana göre doğru olan nedir?

Doğru olan şudur, armageddon kıyamet savaşı megiddo vadisinde olmayacaktır. Megiddo vadisinde başlayacak ve tüm dünyayı saracak bir savaştır.

Yine bir inanışı daha dile getireyim. Armageddon savaşında tüm dünya insanlarının yok olacağı ve dünyanın sonunun geleceği ifade ediliyor.

Ben buna katılmıyorum. 

Armageddon savaşından sonra dünya insanlar için yaratıldığından ötürü insan ırkı dünya üzerinde baki kalacaktır. Bakın dinlerin mistik kısımlarına baktığımızda şunu görürüz.

  1. dünya savaşı büyük savaştan sonra dünya da kalanlar Tanrının özel seçtiği insanlar olacağı tüm dinler tarafından söyleniyor. İslam da ahir zaman dedikleri budur işte.

İncil ve tevratta vahiy ve mezmurlar bölümünde diyor ki büyük savaş sonrası Tanrının orduları zaferle çıkacak diyor.

Bakın Hristiyan ilahiyatçılar armageddon için tanrının savaşı derler. Neden tanrının savaşı biliyor musunuz. Çünkü inanca göre hz. İsa gökten iner yani Mesih gelir ve tanrının düşmanları ile savaş başlar ve savaştan mesihin orduları zaferle çıkar.

Birde bu savaşta bir aktör daha var anti christ yani deccal ve bu savaşın baş aktörlerinden bir tanesi olacaktır.

Şimdi bu savaştan bahsederk en şunu bilelim mesih geldiğinde yeni bir dünya düzeni kurulacak. İşte evanjelistler bu düşünceden hareketle kurulmak istenen yeni dünya düzeni kapsamında bir ideolojiyi güdüyorlar ve bunun adı tanrıyı kıyamete zorlamak.

Peki ama bu tanrıyı kıyamete zorlamak demek ne demektir. Büyük bir krallık oluşturmak dünyayı yeniden eski roma imparatorluğu şeklinde yönetim biçimine sokabilmek için uluslaarası askeri güç oluşturmak adına zemin hazırlıyorlar.

Bakın mesela Hristiyanlar Yahudileri sevmez. Ancak bu ideoloji için destek verirler. 

Evanjelistler şunu düşünüyor dinler gereğince Tevrat veya incil gereğince 3. Dünya savaşı olacak ve bu savaştan sonra hz. İsa gelecek deccal yenilecek ve yeni bir dünya düzeni kurulacaksa o zaman bu savaş bir an önce olsun da dünya yeni bir düzene kavuşsun diyorlar.

Yani bi kere şunu söyleyelim “kimse Allahı kıyamete falan zorlayamaz” diye çok bilmişlik yapanlar oluyor,  zira o ayrı bu anlattığımız konu ayrı bir meseledir.

Bakın yehova şahitlerine göre 3. Dünya savaşı demek temizlik demektir ve eğer şartlar oluşursa yani o savaşın şartları oluşursa hz. İsa inmek zorunda kalır çünkü hz. İsanın gelmesi gereken tüm şartlar oluşmuş olacak.

Sonra da 3. Dünya savaşı çıkar ve 1000 yıl sürecek olan hüküm günü başlamış olur.

Armageddon savaşı megiddo vadisinde başlayacak ama Mezopotamya da olacaktır. 

Mezopotamya nerede peki?

Irak, kuzeydoğu suriye, güneydoğu Anadolu, güneybatı iran işte bu topraklar bugün 3. Dünya savaşının şartlarının oluşturulması gereken topraklardır.

Bu yüzden ırakta, suriye, türkiye de her zaman savaş durumu vardır.

Bakın bugün suriyenin durumu ortada, ırakın durumu ortada, bir düşünün ya cıa başkanı türkiyeye geliyor sonra Amerika rusya sınırı alaskaya askeri birlik yığıyor sonra genel kurmay başkanımız el bap operasyonunu aniden sonlandırıyor ve birlikleri Türkiye’ye geri çağırıyor üstelik bunu incirlik üssünden yapıyor. Acaba niye üzerine düşünmek lazım.

Bakın abd evanjelistleri bu kehanetleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyor. Bakın eski ABD başkanı Ronald Reagan 1981 yılında şöyle diyor:

Bakın bunu bir abd başkanı söylüyor.

Dünya tarihinde ilk kez armageddon savaşının başlaması ve mesihin ikinci gelişi için herşey yerli yerinde.

Ve başka bir şey söyleyim incillerden ikinci petrus kitabında aziz petrus diyor ki ;

Tanrının gününü bekleyip o günün gelişini hızlandıracak kutsallık içinde yaşamalıyız diyor.

İşte aziz petrusun dediği gibi bugünün küresel elitleri tamda bunu yapıyor.

“3. DÜNYA SAVAŞI, ARMAGEDDON VE MEGİDDO VADİSİ” üzerine 4 yorum

  1. AHMET ARİF PALALI says:
  2. MURAT KISA says:
  3. SamualX says:
  4. Refik Vurucu says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: