Kapat

30 AĞUSTOS ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

30 AĞUSTOS ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

Yunan işgal güçleri Ezine, Ayvacık taraflarını işgal ettikleri zaman ahaliye Temmuz 1921’de bu şekilde bildiriler dağıttılar. Halkın ve görevlilerin elinde kalabilmiş son silahları da toplayıp mukavemet edebilecek güç bırakmama azmindeydiler. Topladıkları silahlarla savunmasız bıraktıkları halka bilhassa 30 Ağustos’tan sonra kaçarken büyük zararlar verebildiler, köyleri kasabaları yakıp yıkarak defolup gittiler.

Emirlere uymayanların kurşuna dizilecekleri tehdidini içeren bu beyanname Osmanlının Çanakkale Mutasarrıfı tarafından İstanbul’a İçişleri Bakanlığına bilgi için gönderildi. Tabii ki İstanbul da işgal altındaydı ve İçişleri Bakanı ile hükümetin bu bildiriye cevap verebilecek, işgalcilere haddini bildirebilecek dermanı yoktu. Bilgilenildi ve belge dosyasına kaldırıldı. Yapılan işlem sadece budur. Bugün de onu dosyasında görebiliyoruz.

İşgal altındaki devleti kurtarmak, işgalcilere haddini bildirmek ancak Anadolu’da Büyük Millet Meclisi etrafında toplanmış, örgütlenmiş ordumuz sayesinde olacaktı ve oldu.

30 Ağustos 1922’de bu Kazanos denen adamın ne olduğunu merak ediyorum.

Ayvacık Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanı Kazanos’un Beyannamesi:

«Bilumum kasaba ve karye ahalisine ber-vech-i ati şeraiti tamamiyle ifa etmelerini kemal-i ehemmiyetle emrederim.

1-Karyenizde [köyünüzde] mevcut asker tarafından muhafaza için verilmiş veyahut eskiden yedinizde [elinizde] mevcut her ne kadar miri [beylik] silah var ise işbu ilan tarihinden itibaren nihayet üç gün zarfında Yunan işgal kumandanlığına teslim edilecektir.


2-Her kimin yedinde gerek tezkereli ve gerekse tezkeresiz av tüfengi var ise kezalik ilanat tarihinden itibaren üç gün zarfında teslime mecburdur.


3-Akşam alaturka saat birden itibaren sabahleyin alaturka saat sekize kadar herkes kasaba ve karyelerinde bulunacak ve dışarılarda gezmeyecektir.


4-Kasabada akşam alaturka saat birden üç buçuğa kadar ahali serbest vazifesiyle meşgul olacaktır ve karyelere dahi ahali akşam birden ikiye kadar serbest işiyle meşgul olacaktır.


5-Her kim işbu ilana mugayir [aykırı] harekette bulunacak olursa derhal kurşuna dizilecektir.

Yunan Tabur Kumandanı
Kazanos»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: