Kapat

AFTOS PIYOS

AFTOS PIYOS

Sultan İkinci Abdülhamid muhalifi Jön Türklerin kaçtıkları Avrupa’da yaptıkları muhalefetten günümüze kalan mirasta ilginç konularla karşılaşıyorum. Köprülüzade Ressam Galib Bey’in Paris’te 1897’de çıkardığı “İncili Çavuş” adlı mizah gazetesinde rastladığım hiciv çok keskin. Bambaşka bir cülûsname numunesi olsun diye paylaşayım. Yunancadan dilimize argo olarak geçmiş “Aftos piyos” tabiri de kullanılmış.

İKTİBAS

«İncili Çavuş’un kapı yoldaşlarından bir şair-i âteş-zebânın muhrib-i Memâlik-i Osmânî ve nâşir-i mefsedet-i şeytânî, kasrullahi ikbâl ve iclâlehum hazretlerinin velâdet-i pür-şe‘âmetleri münâsebetiyle tebrîk-nâmesidir:

Ettiğin günden beri tahta cülûs
Etti istîlâ serâser mülkü Rûs
Kîsesinde milletin mâfiş fülûs
Ey Şehinşâh-ı Cihân! Aftos piyos.»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: