Kapat

ALTAY SPOR KULÜBÜ TARİHÇESİNE KATKI

ALTAY SPOR KULÜBÜ TARİHÇESİNE KATKI

1924 yılına ait bir gazete kupüründe Altay kulübü…

(ALTAY) İZMİR KULÜBÜNÜN KIYMETLİ İDMANCILARI ŞEHRİMİZDE 

Geçen nüshamızda Ankara’da yapılan spor müsameresinde atletik müsabakalardaki muvaffakiyetlerini ve futbolda Ankara muhtelit takımına karşı ihraz ettikleri galebeyi kaydettiğimiz (Altay) ismindeki İzmir kulübünün idmancı gençleri ahiren şehrimize gelmişlerdi. İzmirli kardeşlerimizin şehrimize gelişleri gayriresmi ve sırf memleketlerine gitmek üzere İstanbul tarikını tercih etmiş olmalarından ibarettir.

Sporda ve bilhassa futbolda temasların ne kadar kıymetli neticeler verdiğini müteaddit tecrübelerle görmekteyiz. Gerek şehrimiz kulüplerinin ve gerek Anadolu takımlarının mütekabil temaslarla hem kardeşlerini yakından tanımış olmak ve hem de futbolun terakkisine hizmet etmek için sıkı sıkı seyahatler tertip etmeleri ne kadar faideli olacaktır. Bu münasebetle Altaylı idmancılarımızın bu hareketlerini takdirler ile karşılar ve kendilerine beyan-ı hoş âmedî ederiz. 

FOTOĞRAFTAKİLER
Arkadaki sıra, sağdan: Hüsamettin, Hüseyin Fethi, Ferit, Saim, Ziya, Adnan, Kenan Beyler.
İkinci Sıra oturanlar, sağdan: Danyal, Edip (Atletizm Kaptanı), Hamit (Futbol Kaptanı), Altay Müessisi Saruhan Mebusu Vasıf, Altay Katib-i Mesulü ve Seyahat Reisi Rıfat Ahmet, Hüseyin, Şerif Beyler.
Ön Sıra, Sağdan: Raif, Burhan, Ahmet, Baha Konuralp, Hasan, Baha Beyler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: