Kapat

ATATÜRK HAKKINDA YENİ BELGE

ATATÜRK HAKKINDA YENİ BELGE

Zannederim bu belge şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmadı. Muhtevasından da bu şekliyle bahsedildiğini hiç okumadım. Belgeye göre hiçbir şey tesadüf değil. 19 Mayıs’tan tam iki yıl önce Mustafa Kemal Paşa’nın yeni bir fraksiyonun lideri olduğu apaçık belirtiliyor. Hariciyenin diplomatları henüz milli siyasetin ne olduğunu anlayamadıklarından Mustafa Kemal’in siyasi çizgisine soru işaretini çekmişler. Unutmadan söylemek lazım; Vahdettin bu tarihte Çengelköy’deki köşkünde veliaht olmanın tadını çıkarıyordu.

Bu belge ve bahsedilen gazete kupürlerinden yol alacak yeni açılımlara ihtiyaç yok mu? Sesimi duyun ey araştırmacılar!

BELGE METNİ;

BABIALİ HARİCİYE NEZARETİ
TERCÜME ODASI
ADED
15708

• Hariciye Nezaret-i Celilesine 14 Mayıs 917 tarihiyle Cenevre Başşehbenderliği Vekâletinden varid olan 203 numaralı Türkçe tahrirata melfuf [ekli] ve “Tribün dö Jenev” [La Tribune de Genève] gazetesinin 13/14 Mayıs 917 tarihli ve 113 numaralı nüshasında münderiç makaleyi muhtevi maktuanın [kupürün] tercemesidir.

• Türkiye’de Mütezelzil Makâmât
• Enver ve Talat Paşalar ilk fırsatta sukut edeceklerdir.
• Tribün dö Jenev gazetesinin muhabir-i mahsusu

• Mekke-i Mükerreme’de intişar eden “el-Kıble” gazetesine nazaran Jön-Türk fırkasına mensup zabitan arasında suretâ zail olan mübayenet-i kadime yeniden baş göstermiştir. Enver ve Cemal Paşaların ifrat derecedeki Alman siyaseti meclubiyetine karşı milli bir siyaset (?) takip etmek üzere, başlarında İttihad ve Terakki komitesi azasından ve Osmanlı Erkân-ı Harbiye-i Umumiyesi zabitanından Mustafa Kemal Paşa bulunan bir fırka teşekkül etmiştir. Irak ve Sina cephelerindeki Osmanlı Ordularının duçar oldukları hezimetten dolayı müşarunileyhima Enver ve Cemal Paşaların mevkileri pek ziyade duçar-ı tezelzül olmuştur. Yeni fırka zimam-ı idareyi ele geçirmek içün müsaid bir zaman gözetmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: