Kapat

BABA TAHİR VE AMSTEL BİRASI

BABA TAHİR VE AMSTEL BİRASI

Malumatçı Baba Tahir Perşembe günü en cazibelisinden bira reklamı yayınlar, Cuma günü “padişah Cuma namazını Hamidiye Camii’nde kılıp saraya döndü” demek için de aşağıdaki cilalı lafları sıralar.

Sene 1902. Sansür heyeti her şeyi sansürlüyor. Bira reklamı hariç. Bu idraki bugün anlatmak güç. Adam Abdülhamid’in yakınında üstelik. Bira reklamını günümüzde yayınla da görelim. Hem de tıbbi yararları vardır falan dersen yandın…

Aslında teknolojiye düşkün ve basına yatırım yapan, geliştiren bir adamdı. Her ihtiras sahibi gibi ihtirasına mağlup olup sahte nişan, madalya düzenlemekten tutun, haberciliği şantaj unsuru olarak kullanmak gibi hasletleri(!) de mevcuttu. Gözden düşüp, Sinop’a, Fizan’a sürülmeseydi belki daha çok hatırlanacaktı.Dedik ya, fazla ihtiraslıydı.

Acaba buna benzer gazete günümüzde de var mı?


 

AMSTEL BİRASI
Felemenk’de Amsterdam şehrinde imal olunan bu bira münhasıran cins-i a’lâ arpadan ve ömür otundan imal olunup ispirtodan kat’iyyen ârî olduğundan mukavvi, mugaddi ve serinletici hassaları hasebiyle meşahir-i etibbâca hassaten tavsiye olunmaktadır. İşbu biradan şehrimizde büyük lokanta, birahane, gazino ve umumi bahçelerde füruht olunduğu gibi büyük bakkaliye mağazalarında ecza depozitolarında ve eczahanelerde dahi bulunur. Merkez-i füruhtu İstanbul’da Fındıklıyan Hanı’nda B. Nevruz mağazasıdır. 


 


 

SELAMLIK RESM-İ ÂLÎSİ
Halife-i diyânet-iktinâh ve şehriyar-ı takvâ-penâh veliyy-i ni’met-i bî-minnetimiz padişahımız Gazi Büyük {Abdülhamid} Hân-ı Sânî Efendimiz hazretleri bugünkü rûz-ı meymenet-efrûzda Sâlât-ı Cuma’yı {Hamidiye} Cami-i nûr-ı lâmi’inde bi’l-îfa iktisâb-ı müsevvibât-ı bî-pâyân buyurduktan sonra kemâl-i izz u şân u şevket ve mezîd-i ihtişâm u saltanat ile saray-ı kudsiyyet-ihtivâ-yı mülûkânelerine muavedet-i seniyyeleri şeref-vuku’ bulmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: