Kapat

BURSALILARIN KUVA-YI MİLLİYE’YE DESTEKLERİ

BURSALILARIN KUVA-YI MİLLİYE’YE DESTEKLERİ
Bursalıların Yunan işgali öncesinde valileri olan Gümülcineli İsmail hain bir adam olarak Yunandan farklı değildi. Zaten ihaneti de “Yüzellilik”lerden oluşuyla tescillidir. Milli Mücadele/Kuva-yı Milliye aleyhine çok sıkı faaliyetlere giriştiği bir sırada TBMM adamı Bekir Sami [GÜNSAV] Bey’in Batı Anadolu’ya gelişiyle Bursa’dan kaçmak zorunda kaldı. Bekir Sami Bey’in gelmesinden sonra Bursa’daki gayri milli unsurlar temizlendi [Bekir Sami Bey’in düşmana kurşun atmadan Bursa’yı teslim ettiği iddiaları ayrı bir yazının konusu olacaktır]. O sıralarda İstanbul’a gelmiş birinden devletin elde ettiği istihbarat raporu Yunan işgalinden birkaç ay önceki durumu özetlemek açısından önemlidir. Bursa, Kuva-yı Milliye ruhunu asla bir tarafa bırakmamış bir şehirdir. İstanbul hükümetinin aleyhinde şiddetli eğilimleri vardır. Sultanın düşman elinde esir olduğunu düşünmektedirler. Memleketi kurtarmak için her gün Kuva-yı Milliye bildirileri dağıtılmakta, aylık otuz lira ücretle asker yazılmakta, tahkikata tabi’ tutmadıkları hiç kimsenin Mudanya’dan İstanbul’a geçmesine izin vermemektedirler.

Yunan işgaline uğradıktan sonra da Kuva-yı Milliye ve milis kuvvetleri Yunanlılara rahat huzur vermemişler ama vahşi katliamların bir kısmına engel olamamışlardır.


İSTANBUL EMNİYET MÜFETTİŞLİĞİ CANİB-İ VALASINA

Pazartesi Bursa’dan şehrimize gelen bir zattan dünkü gün vuku’ bulan istihbarat ve istıtlaat-ı acizaneme göre:Bursa’daki efkâr-ı umumiyede hükûmet-i merkeziye aleyhinde şiddetli bir cereyanın mevcut olduğu ve sultanı esir nazarıyla telakki ettikleri ve memleketi kurtarmak için ahalinin bütün mevcudiyetleriyle hizmete âmâde ve bu husustaki azm u iradelerinin pek şiddetli bulunduğu ve şehir içinde hemen her gün Kuva-yı Milliye âmâl ve efkâr ve irâdâtının ilan ve ta’mîm edilmekte olduğu ve her nefere otuz lira ücret-i şehriye ile yevmen fe-yevmen asker derc ve cem’ edildiği ve Mudanya’da memuren bulunan bir yüzbaşı ile bir komiserin ciddi tahkikat ve ta’mîkata tabi’ tutmadıkça hiç kimsenin müruruna müsaade etmedikleri ma’razıyla rapor takdim edildi. 19 Mayıs sene 36 [19 Mayıs 1920]

Istıtlaat Başmemuru 

[İmza]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: