Kapat

DEİST VE ATEİST BİR SAÇMALIK: UFOLAR UÇAN TANRILAR(!) MI?

Prof. Albert Einstein;

Uçan daireler binlerce yıl önce dünyayı terk edip gitmiş olan bir halk tarafından yönetilmektedir. Bu insanlar uçan daireleri ile dünyayı ziyaret ediyorlar.

Prof. Carl Sagan;

Uçan dairelerin varlığına kesinlikle inanıyorum.

            Uçan daireler yani Ufo’lar çağımızın en büyük fenomenlerinden biri olmuştur. Hemen hemen tarihi toplumların tümünün mitoslarında sürekli olarak “uçan arabalar” yani Ufolardan bahsedilmektedir.

Yukarıda kısa açıklamalarını aldığımız yakın dünya tarihinin iki önemli bilgini de uzun incelemelerinden sonra Ufoların varlığını kabul etmiştir. Ünlü İngiliz Havacılık Tarihçisi Gibbs Simith’in de dediği gibi “Dünyanın evrende biricik meskûn yer olduğunu farz etmek düpedüz cehalettir.” sözünden hareketle varolan koca evrende bilindik bir tabir ile “toplu iğne ucu kadar” bir yere sahip olan dünyamızda, bir tek bizim gezegenimizde hayat olduğu düşüncesi gerçekten kabul edilemezdir.

Ancak bununla birlikte anti-ufocular “Neden biz göremiyoruz”, “neden direk temas kurmuyorlar”  gibi gerekçeli sorular öne sürerek konuya itiraz ederler. Ancak bir araştırmacı olarak Ufo’ları bir kez dahi gözlemleme şansı bulamamış, yani bir kez dahi Ufo görmemiş olmama rağmen varlıklarına inanmaktayım.

Zira inanmak için görmek gerekmediği gibi, bu konu hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde, olasılıklar, dinsel, tarihsel ve bilimsel açıdan değerlendirildiğinde akıl inanmayı gerektirir. Şimdi “Neden direk gözüküp temas kurmuyorlar?” sorusunun yanıtını bizzat bir uzaylı varlık yani dünya dışında başka bir gezegende yaşayan bir insandan dinleyelim. Dr. Daniel W.Fry ile görüşen Ufonot (Ufo Pilotu) Alan bu sorunun cevabını şöyle açıklıyor;

“Eğer üstün bir toplumun fertleri olarak yukarıdan siz dünyalılara yol göstermek için oraya inmiş olsak, sizin uygarlığınızın ego dengesini ciddi şekilde zedelemiş oluruz. Milyonlarca dünyalı bir derece alt basamağa inmiş olmak korkusuyla bizim varlığımızı red edeceklerdir.

Eğer onlara varlığımızı kabul ettirmeye zorlarsak, BU İNSANLARIN %30’U TANRI OLDUĞUMUZA İNANACAKTIR. [1] Ve kendi kurtuluşları için sorumluluğu bize yüklemeye teşebbüs edeceklerdir. Kalan kısmının %70’i bizi, dünyayı kendilerine köle etmek isteyen güçlü zalimler olarak kabul edeceklerdir. Arkasından da bizleri ortadan kaldırmanın yollarını aramaya koyulacaklardır.” [2]

Aslına bakılırsa dünya dışı yaşamın bireylerinden biri olan Ufo pilotu Allen’in açıklamaları gerçekten de mantığa yatkın, kabul edilebilir gerekçelerdir. Tarih boyunca kadim uygarlıkların pek çoğu kendilerinden çok üstün gördükleri uçan arabalarla, bazen dev kanatlı kuşlarla (uçak benzeri taşıtlarla) gökte süzülen, yere indiğinde o dönem insanının tezahür dahi edemeyeceği şeyleri yapan bu varlıkları, dönemin pek çok kadim uygarlığı ne yazık ki TANRI kabul etmiştir.

Bu sebeple Ufo Pilotu Allen’in söyledikleri mantıklı öngörülerdir. Yine bununla ilgili olarak ilk deneme kitabımız olan “O’nun Sırrı” isimli eserimizde Eric Von Daniken’ın bir örneklemesine yer vererek şunları anlatmıştık;

“Tanrı’nın varlığını inkâr edenlerin yanı sıra tıpkı bilim adamlarının icatları gibi Tanrı icat etmeye çalışanlar da mevcuttur. Günümüz dünyasında artık kesin olarak evrende yalnız olmadığımız anlaşılmıştır. Yüce Allah yine kutsal kitabında bunu açıkça belirtmektedir, şöyle ki;

Rad Suresi / 15

‘‘Ve lillahi yescudu men fis semavati vel ardi tav’av ve kerhev ve zilaluhum bil ğuduvvi vel asâl.’’

‘‘Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder.’’

Buyurmaktadır Allah (c.c.).

Burada ayet içersindeki “kimler” kelimesi çok önemlidir çünkü Allah, eğer kuş ve benzeri hayvanları işaret etmek isteseydi birçok ayette olduğu gibi canlılar kelimesini kullanırdı. Oysaki Allah “kim” anlamına gelen “men”  مَنْ “ kelimesini kullanmıştır ve bu ayetteki “kimler” kelimesi ön plana çıkmıştır.

Bir diğer ayrıntı ise bu ayette geçen “Gök” kelimesinin sema olarak adlandırılmasıdır. Buradaki gök bizim anladığımız gibi atmosferimizin tabakasını oluşturan bulutlarla dolu gökyüzü değil, uzay alanıdır.

Dolayısı ile bu ayetten şunu anlıyoruz ki Allah ‘‘yeryüzü yani arz’’ kelimesiyle dünyamızı kast ederken ‘‘kimler varsa’’ sözüyle de dünya içersinde yaşayan 3. boyutun sakinleri üç harfli canlılar ve insanları işaret ediyor, çünkü buradaki ayet zeki varlıkları işaret etmektedir. Yine söz konusu ayetle uzaydaki zeki varlıkları işaret ettiğini söylemek yanlış mı olur? Yine konuyla alakalı olarak şok edici bir ayet uzayda değişik yaşam formları olduğunu kanıtlamaktadır.

O müthiş ayette Allah 14 asır evvel uzayda yaşam olduğunu bakın nasıl bildiriyor;

Hacc / 18

‘‘E lem tera ennellahe yescudu lehu men fis semavati ve men fil erdi veş şemsu vel kameru ven nucumu vel cibalu veş şeceru ved devabbu ve kesirum minen nas, ve kesirun hakka aleyhil azab, ve mey yuhinillahu fe ma lehu min mukrim, innellahe yef’alu ma yeşa’.’’

‘‘Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah’a secde ediyor.’’

Aslında bu iki sonuç dahi Allah’ın varlığını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugün bazı kesimlerin iddia ettiği gibi Allah ya da Tanrı’lar uzaylılar değildir, aksine bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah “Uzaylıları da ben yarattım” buyurmaktadır. Yani uzaylıların Tanrı olmadığının ve yaratıcının tek olduğunun delilidir bu ayetler. Hatta Tanrı olgusunun uzaydan gelen varlıklar olduğu tezi en çok Eric Von Daniken’in kitaplarıyla yankı bulmuştur. Fakat Daniken bir kitabında kısa bir bilim kurgu hikâye kurguluyor ve bunu bahsetmek istediği konuya giriş ve temel olarak ele alıyor. Aslında Daniken burada tam da bizim konumuzda ele aldığımız ve savunduğumuz şekilde diğer yıldız sistemlerinden gelen varlıkların Tanrı olamayacağını, ancak ilkel insanların son derece ışıklı gemilerle gelen bu varlıkları Allah sandıkları olasılığını işliyor.


[1]                      [1] Aslında burada uzaylı varlık da TANRI olmadıklarını açıkladığı gibi kendilerinde de bir TANRI inancı bulunduğunu ortaya koyuyor.

[2]          Uzaylılar ve Uçan Daireler, Haluk Egemen Sarıkaya, Milliyet Yayınları, 1975

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: