Kapat

DÜNYA’YI YÖNETEN, YAHUDİ ROTHSCHİLD AİLESİ KİMDİR?

Dünya tarihinin perde arkasında birçok politik manevrayı yöneten, yer altı kaynaklarından ülkelerin iç dinamiklerinin yönlendirilmesine kadar pek çok konuya karar veren elit 300 aile görülür.

Ancak bu 300 ailenin ardında da 13 büyük aile vardır ve bu ailelerin en tepe noktasında ise çok önemli bir aile olan Yahudi devleti İsrail’in kurulmasında da büyük rol oynamış yine kendileri de Yahudi olan Rothschild ailesi gelir.

Böylesine büyük bir güce sahip olan ailenin ismi ise, standart halk tarafından bilinmez ve hatta hiç duyulmamıştır. Dünya zenginleri, jet sosyeteler ve diğer cilalı isimlerin yanında Rothschild ailesi ultra üst seviyede kalmalarına rağmen isimleri hiç onlarla birlikte veya onlardan daha ileride anılmaz.

Zira onlara göre gizlilik esastır!

Bu gizlilik ve birliktelik onlara her zaman gücü, kudreti getirmiştir ve bu gizlilik kendilerini kamufle etmelerinin yanı sıra dünyada pek çok ülkeye yön vermelerine rağmen o ülkenin insanları tarafından bilinmedikleri gibi, duyulduğunda ise “hadi canım!” tavrı ile değerlendirilir.

16. Yüzyılın başlarında Mayer Amschell Moes isimli tefeci olan bir Yahudi ile başlayan serüven daha sonra kapılarına astıkları ve bugün İsrail’in de bayrağı olarak kullanılan Davut yıldızını simgeleri yapmalarının ardından Fransızca “kırmızı kalkan” anlamına gelen Rothschild soyadını alarak isimlerini tarihe yazdırmayı başarmışlardır.

İngiliz Kraliyet ailesinin en yakınına girmeyi başarıp soyluluk unvanına kavuşmalarının ardından, uyguladıkları doğru ve zekice stratejiler ile büyük servetlere eriştikleri biliniyor. Hem kraliyet ailesinin iç ve dış politikasında söz sahibi olmaları, hem de halka faiz ile verdikleri krediler sebebiyle İngiltere’nin en çok konuşulan ismi haline gelmişlerdir.

Bu durum onları devletler içinde kurdukları sistem ile birlikte dünyanın sayılı zenginleri haline getirdi ve bugün astronomik malvarlıkları ile dudak uçuklatan bir servete sahip oldular. Fakir halka faizle kredi verme, devlet yönetimlerine sirayet ederek büyük ihalelerde pay sahibi olma ve savaşlar sürecinde devletlere borç verecek duruma gelmelerinin ardında, uyguladıkları gizlilik esası ve hiçbir zaman birbirlerinden kopmadan sadakatle aile bağına ihanet etmemeleri yatar.

Örneğin Fransa ve İngiltere savaşları sırasında çok yüklü miktarda altını İngiltere’ye yine ona eş değer düzeyde altını da Fransa’ya verip savaş da kredi destekçisi oluyorlar.

Daha sonra ise İngiltere borç yükünün altında eziliyor ve Rothschild’lere muhtaç kalarak borcunu ödeyemez halde olduğu için borcun silinmesine karşılık para basma hakkını yani İngiliz Merkez Bankası’nı Rothschild’lerin denetimine bırakıyor.

Daha sonra 13 gizemli aile 13 koloni ile İngiltere’den bağımsızlık istiyor ve bu 13 koloni bağımsızlıklarını Rothschild ailesinin de desteği ile sağlıyor ve bugün ki ABD devleti kuruluyor.

ABD kurulduktan sonra ise elbette ki para basma hakkı yine Rothschild’lerin oluyor ve yaptıkları yardımları kat kat geri almayı başarıyorlar. İngiltere’ye karşı yapılan savaşta sadece 13 koloniden ibaret olan, herhangi bir ordusu bulunmayan komutan Washington mecburen bu durumu kabul ediyor ve nihayet ABD’nin ilk paralarını da Rothschild’ler basıyor.

İngiltere ise Fransa’ya daha sonra intikam almak için savaş açıyor ve tabi ki Rothschlid’lerden destek göreceğini umarken ne yazık ki gerektiği kadar desteği göremiyor ve Rothschild’ler bu kez Fransa’yı destekleyerek savaşı Fransızların kazanmasını sağlıyor.

Fakat çok önemli ayrıntı var ki bu sırada İngiltere borsasında İngiltere’nin savaşı kazandığı yalanı ile borsada spekülasyon yapmışlardır. Bu durum İngiliz tarihçileri tarafından “borsada kara eylül” olarak nitelendirilmiştir.

Osmanlı Devletine de nüfuz eden Rothschild’ler Osmanlı Bank isimli bankayı kurarak uzun süre faaliyet göstermiş, benzer kredileri Osmanlı hükümetine de vermiş ve kendilerine muhtaç haline getirmişlerdir.

Daha sonra Osmanlı Padişahı II.Abdulhamid’den Filistin’de toprak satın almak suretiyle Yahudi kolonisi kurmak için toprak istenmesinde perdenin arkasında durmuşlar ancak her daim desteklerini esirgememişlerdir.

Bilinen kadarı ile Osmanlı’nın en çok dış borcu “Bank Of England” isimli İngiltere bankasınadır ve bu banka söylediğimiz üzere Rothschild’lere aittir. Bu ağır borçlanmayı da fırsat bilerek Osmanlının tüm borcunun silinmesi ve Balkanlar ile Afrika bölgelerinin tekrar Osmanlı’ya hediye edilmesi karşılığında Yahudi Devleti kurulması için talepte bulunmuşlardır.

Hatta bazı tarihçilere göre Dünya savaşlarının çıkmasının ardında da savaşa dâhil olan devletlerin büyük çoğunluğuna kredi veren ve çeşitli yardımlarda bulunan Rothschild ailesidir ve dünya savaşının çıkması onların kârına olmuştur.

Zira bu savaşların ardından pek çok ülkenin merkez bankasına da müdahil olarak para basma haklarını elde etmişlerdir. Örneğin savaştan sonra ağır borçlarla kıvranan Almanya bir anda ekonomik anlamda atılım gerçekleştirmiştir.

Peki, ama nasıl?

Almanya birçok Avrupa bankasına borçlarla büyük bir yük yüklenmiştir ancak bu borçların büyük çoğunluğu Rothschild bankasına veya dolaylı olarak onların ilişikli olduğu bankalara ait olduğu için Almanya özünde Rothschild’lere borçludur.

Bunu fırsat bilen Rothschild ailesi Almanya’nın borçlarının bir kısmının silinmesinde, bir kısmının da uzun vadeler ve faizsiz olarak ödenmesinde yardımcı olmak koşulu ile Merkez Bankasını istemiş, nihayet kabulünden sonra Almanya ekonomisi savaşın ağır yaralarını hızlıca sarma fırsatı yakalamıştı. Böylece Almanya Merkez Bankası’da Rothschild’lerin eline geçmiş oluyordu.

Hitler dönemi ile birlikte Yahudi katliamı baş göstermiş ve gelişen olaylar Yahudi Devleti taraftarları için aslında bir fırsat olmuştu zira zaruri olan bir Yahudi göçü peyda olmuş, göçler İngiltere veya ABD’ye değil de Filistin’e yönlendirilmişti.

İsrail devletini kurma süreci de böyle başlamış, Yahudi Rothschild ailesinin İsrail’e olan desteği de bu bağlamda sürüp gitmiştir. Bu konuda farklı iddialarda mevcuttur ki bu iddialara göre aslında Hitler’in Yahudi düşmanlığı sunidir ve gerçek dışıdır.

Rus araştırmacılara göre ise Hitler tarafından katledilenlerin büyük çoğunluğu Polonyalı ve Hazar Yahudisi olan Türk’lerden ibarettir. Yahudi düşmanlığını körükleyen Hitler suni bir durum oluşturmuş ve dünyaya Yahudilerin katledildiğini göstermiş, böylelikle Yahudilerin Filistin’e göç etmesini kolaylaştırmıştır.

Rothschild ailesi böyle bir durumu organize etmiş midir bilemiyoruz zira onların organize ettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi finans konusunda ülkelere yaptırımlar uygulayanların böyle bir olaya girişmesi zayıf ihtimal gibi görünse de bu olaylar sebebiyle gelişen şartlar neticesinde Yahudi devleti kurulmasını desteklediklerini de inkâr etmemek gerekir.

“DÜNYA’YI YÖNETEN, YAHUDİ ROTHSCHİLD AİLESİ KİMDİR?” üzerine 53 yorum

 1. Anonim says:
 2. AHMET ATAŞ says:
 3. HALİL TOPRAK says:
 4. GÜLLÜ BOŞÇA says:
 5. ALİ MAÇ says:
 6. AYŞE DİLEK ATASOY says:
 7. GÜLENDER AYKUTLU says:
 8. AHMET ERSAVAŞ says:
 9. MUSTAFA DURMAN says:
 10. LEYLA GÖKÇE says:
 11. İBRAHİM HALİL DİKİCİ says:
 12. MEHMET GÜMÜŞÇÜ says:
 13. KAZIM PAYDAŞ says:
 14. MEHMET DAĞ says:
 15. AYŞE DİLEK ATASOY says:
 16. SEDAT TEKKE says:
 17. ÖMER TENEKECİ says:
 18. MUSTAFA GÜL says:
 19. YUNUS BABUR says:
 20. MEHMET DAĞ says:
 21. KERİM FIRATHAN says:
 22. EMİNE ÇIKMAN says:
 23. HALİD DURĞAY says:
 24. HALİL MURAD ALĞIN says:
 25. BAHATTİN DİLDAŞ says:
 26. MAHARRAM ZARBALİ says:
 27. VEYSEL KASAR says:
 28. MÜSLÜM ALİCAN says:
 29. SEVAL DEMİREL says:
 30. AHMET ALMACA says:
 31. MEHMET BAKIR PAF says:
 32. AHMET ATAŞ says:
 33. HANİF ÖNCÜ says:
 34. Selda Çağrıkamış says:
 35. İSMAİL ÇETİNKAYA says:
 36. YAŞAR BEYAZKUŞ says:
 37. MUSTAFA ÇOBAN says:
 38. AYNUR AÇAR says:
 39. FATİH ASLAN says:
 40. Buse Aydemir says:
 41. MEHMET ÇEBEL says:
 42. ALİ AYÇİÇEK says:
 43. SİNEM ASLAN says:
 44. BURHAN CEBECİ says:
 45. MEHMET EROĞLU says:
 46. MUSTAFA BİNİCİ says:
 47. ORAL OLTULU MAHMUT ORMANCIOĞLU says:
 48. YUSUF ZİYA KESKİN says:
 49. Selda Çağrıkamış says:
 50. ŞERİFE YALÇIN says:
 51. AYŞE DİLEK ATASOY says:
 52. SUAT MEST ORHAN OĞUZ says:
 53. YUSUF ZİYA KESKİN says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: