Kapat

ELEKTRİK YÜKLÜ GİZEMLİ KUTSAL AHİT SANDIĞI

Kutsal kitaplardan bir tanesi olan Tevrat gönderilmiş olan peygamber Musa’ya henüz elektriğin E’sinin dahi keşfedilmemiş olduğu çağlarda Kutsal Ahit Sandığını yaptırmış ve sandığı koruması için o sandığa elektrik akım yüklenmesini sağlamıştı. Bu konuya değinmeden önce isterseniz kutsal Ahit Sandığı hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde ve çeşitli tarihi kaynaklarda dikkat çekilen bir konu olan Ahd-i Atik Sandukası, Yüce Rabbimiz’in gönderdiği Kuran’da bildirilmektedir. Ayrıca İlahi bir kitap olarak indirilen ancak sonradan tahrif edilmiş olan Tevrat’ta da bu sanduka hakkında bilgiler yer almaktadır. İslam alimleri tarafından, Kuran ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olacağı bir dönemin de habercisi olan sanduka hakkında Kuran’da şu şekilde bildirilmiştir:

“Peygamberleri, onlara dedi: “O-nun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesidir. Onda Rabbiniz’den ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 248)

Ahd-i Atik Sandukası hakkında tarihi kaynaklar incelendiğinde birçok bilgi ile karşılaşılmaktadır. İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından sonra Sina Dağı’nın eteklerinde imal edildiği düşünülen sandukada, Hz. Musa’dan kalan taş levhalar ve Hz. Harun’dan kalan eşyalar bulunmaktadır.

Tarihi kaynaklara göre; Ahd-i Atik Sandukası, Hz. Harun döneminden sonra Hz. Davud döneminde şehrin Birleşik Yahudi Krallığı’nın başkenti ilan edilmesiyle Kudüs’e taşındı. Hz. Süleyman tarafından yaptırılan mabede konulan sanduka, MÖ. 587 yılına kadar Beytülmakdis’te kaldı.

Aynı yıl içinde Babil İmparatoru Buhtunnesar -Babil’in Asma Bahçeleri’ni yaptıran kral- Kudüs’ü işgal etti ve o tarihten sonra yaklaşık 500 yıl ortadan kaybolan sandukanın, tahrip edilemediği ve onu koruyan Levililer tarafından mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı inancı yayıldı. M.S. 70 yılında ise Roma valisi Titus’un Beytülmakdis’i yıktırdıktan sonra bu yeraltı odasına da ulaştığı ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandukayı da Roma’ya götürdüğü varsayılmaktadır.

Ahd-i Atik Sandukası, M.Ö. 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber, Yahudiler sandukanın ancak Mesih’in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından, tarih boyunca sandukayı arayanlar genellikle Yahudiler değil Hıristiyanlar olmuştur. Mabed Tepesi’nde yapılan ve kaydedilmiş ilk “sanduka kazıları“nı 19. yüzyılda Haçlılar döneminde Tapınak Şövalyeleri yapmıştır.

Ahit sandığı, Kutsal Sandık yada diğer adıyla Tabut-u Sekine olarak bilinen Ahit Sandığı Kuran’da bildirilen ve içinde Hz. Davut ve Hz. Harun’dan bir takım eşyalar barındıran bu nedenle de “Kutsal” addedilen bir sandıktır. Bu kutsal sandık M.Ö 587yılından beri kayıptır ve sandığı ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi (a.s) bulup çıkaracaktır. Allah Kuran-ı Kerim’de konu ile alakalı olarak;

Kuran-ı Kerim / Bakara / 248

“Peygamberleri onlara dedi; Onun hükümdarlığının belgesi, size tabut’un gelmesidir. Onda rabbinizden bir güven duygusu ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar vardır. Onu melekler taşır, eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizler için apaçık delil vardır”  buyurmaktadır.  Kutsal olarak nitelenen Ahit Sandığı sadece Kuran’da değil aynı zamanda Tevrat’ta da geçmektedir. Örneğin bir diğer kutsal kitap Tevrat’ta şöyle demektedir;

Tevrat / Tarihler / II. Bap – 5

“İsrailloğulları Mısır’dan çıktıkları zaman, rabbin onlara ahdettiği Horeb Dağında, sandığın içine Musa’nın koymuş olduğu iki levhadan başka içinde bir şey yoktu”

Bu anlatımda Tevrat, Ahit Sandığının varlığını haber vermekteydi. İşte yine kutsal kitap Tevrat’ın anlatımlarında yaratıcı’nın Musa’ya öğrettiğini görmek mümkündür. Elektrik isimli bir enerjinin varlığının esamesinin dahi okunmadığı o devirde mucizevî şekilde Tanrı vahiyleriyle Ahit sandığını koruması için Musa peygambere bir takım elektrik aksamından oluşan koruma kalkanı yapmasını öğretmiştir.

Bununla birlikte yine Tanrı kutsal kitabı Tevrat’ta anlatıldığı üzere Elektrik yüklü Ahit sandığı taşınırken giyilmesi gereken eşyaları hatta ayakkabıları dahi Tevrat’ta tarif etmiştir. Çoğunlukla Tevrat’ta exodus bölümlerinde anlatılan elektrik yüklü Ahit sandığı’nın elektrik yüklü oluşu yine bu anlatımlarda apaçık görülmektedir. Bu anlatımlardan birinde Hz. Davut kutsal Ahit sandığını bir öküz arabasının üzerinde Uzza isimli kişi ile birlikte taşımaktadır. Öküz arabası seyir halindeyken birden bire öküzlerden bir tanesi tökezler ve sandık düşecek konuma gelir.

Bunu gören Uzza hemen sandığın düşmesini engellemek için yerinden atılır ve sandığı kavrar. Ancak hiç beklenmedik bir şey olur ve Uzza sanki yıldırım çarpmış gibi can verir. Bu anlatım Tevrat’ta bulunmaktadır ve anlatımda görüleceği üzere Kutsal Ahit Sandığı şüphesiz elektrik yüklüdür. Bazılarımız bunun sadece bir efsane ve gerçekten uzak olabileceğini düşünebilirler. Fakat Kuran’da da bildirildiği üzere şüphesiz bunda inananlar için kanıtlar vardır. Nitekim bakın arkeoloji bilimi bu kanıtı nasıl ortaya koyuyor.

Saygılarımla

Kursad BERKKAN

“ELEKTRİK YÜKLÜ GİZEMLİ KUTSAL AHİT SANDIĞI” üzerine 5 yorum

  1. ZİYAETTİN GÖKÇE says:
  2. MURAT KISA says:
  3. OSMAN AVNİ SERVİ says:
  4. BAHATTİN DİLDAŞ says:
  5. Remzi Çayır says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: