Kapat

FAHİŞE İLE MEDRESELİ

FAHİŞE İLE MEDRESELİ

İstanbul’da Mahmud Paşa Medresesi’nde çöreklenen yobazlardan es-Seyyid Hasan olayımızın esas oğlanı. Başına şal sarıp erkek kıyafetine büründürdüğü bir fahişe kadını güpegündüz kaldığı medreseye götürürken yakayı kaptırmış. Yeniçeri Ağası’nın komuta merkezi olan bugünkü İstanbul Müftülüğünün yerindeki Ağakapısı’nda hapsedilmiş. 

Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi sadrazama bizzat yazdığı maruzla Seyyid Hasan’ın Çanakkale’de kalebent cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Sadrazam da ricayı ikiletmeden buyrulduyu hazırlatıp adamı Çanakkale’ye postalıyor.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi derslerin yoğunluğundan bunalan ruhunu, sıkılan kafasını biraz feraha çıkarmak için yaptığı şu eyleme ne kadar ağır bir ceza. Yazık olmuş Hasan Efendi’ye (!)…

Belge Metni:
SAH
İşaretleri mucebince merkûmun çavuş mübaşeretiyle nefyi ve kal’a-i mezbureye bendîçün emri ısdar olunmak buyruldu. 24 Ra. 1234 [21 Ocak 1819]
Maruz-ı Dai-i Devlet-i Aliyyeleridir ki;
İstanbul’da vaki Mahmud Paşa Medresesi ahalisinden olup nehâren bir fahişe avretin başına şal sarup erkek kıyafetinde medrese-i mezbûra götürür iken ahz olunup hala Ağakapısı’nda mahbus olan es-Seyyid Hasan li-ecli’t-te’dib Çanakkal‘a’sına kal‘abend olunması babında ferman-ı alileri mercudur. Bakiyü’l-emr li-men-lehü’l-emr. Hurrire fi’l-yevmi’s-sadis ve’l-ışrîn min şehri Rebiü’l-Ula li-seneti erbaa ve selasîn ve mieteyn ve elf. [26 Rebiulevvel 1234; tarihin gününde bir hata var, buyruldunun tarihinden küçük veya aynı gün olmalıydı. İki gün sonraya ait olması Sadaret ile Meşihatin takvimlerinin birbirine uymadığından olabilir. Rüyet-i Hilal meselesi belki de etkilidir.]
ed-Dâî Mekkizade Mustafa Asım
Ufiye Anhüma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: