Kapat

HZ. İBRAHİM’İN UZAY YOLCULUĞU

Pek çoğumuz Hz. İbrahim ve Nemrud hikâyesini biliriz, Mezopotomya’da hüküm sürmekte olan Babil halkının yıldızlara tapındıkları anlatılır. İşte Babil halkı gibi bugün de yıldızlara tapınmanın doğruluğuna zemin hazırlamaya çalışanlar mevcuttur.

Babil halkının yıldızlara tapınmasının yegâne sebebi yıldızlardan yani başka gezegenlerden gelen üstün teknolojiye sahip varlıklara şahit olmalarıdır. Babil halkını kendi tarihleri boyunca birçok kez ziyaret eden dünya dışı varlıklar şüphesiz ki kendilerinin dünya dışındaki yıldızlardan gelmiş olduklarını anlattılar.

Bu nedenle de kendilerinden daha üstün olanaklara sahip ve uçabilen gökten inen bu yaratıkları Babil halkı Tanrı kabul etti. Bilinmez ama belki de bu varlıklar kendilerini Tanrı diye tanıttı. Hz. İbrahim ise kitabımızın önsözünde belirttiğimiz gibi Tanrıların uzaydan gelemeyeceğini, yıldızların yaratıcı olmayıp, yaratılan olduğunu söylemesi üzerine çok büyük tepkiyle karşılaştı ve yakılmak istendi. Hz. İbrahim yıldızların yaratan olmadığını biliyordu peki ama nasıl?

Şüphesiz Hz. İbrahim’e Allah’dan vahiy gelmişti ancak bu kadarla da sınırlı değildi. Nitekim yine Tanrı’nın kutsal kitabı Kur’an’da belirttiği bir ayet aslında yine olaya son noktayı koymaktadır. Hz. İbrahim vahiyden ziyade bizzat diğer yıldızlarda yaşayan varlıkları görmüştür ve onların yaşamlarına şahit olmuş ve yatatıcısı Allah’ın (cc) bildiği üzere orada da meskûn bulunan canlıların Tanrı değil yaratılmış birer aciz varlık olduğuna kendi gözleriyle şahitlik etmiştir. İşte bahsini ettiğimiz ve konumuzun kaynağını oluşturan ayette yüce Allah;

‘‘Ve kezalike nuri ibrahime melekutes semavati vel erdi ve li yekune minel mukinîn.’’

‘‘Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.’’

Buyurmaktadır.

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Tanrı ayetinde Hz. İbrahim’e göklerdeki ve yerlerdeki melekût yani canlı alemini göstermişti. İslami literatürde yedi kat sema olayını hatırlayacak olursak sanırım Hz. İbrahim’e gösterilen göklerdeki canlıların sadece kuşlardan ibaret olmadığını anlayabiliriz.

Sonuç olarak yıldızlara tapınan Babil halkına, bizzat gözleriyle yıldızlarda yaşayanları görerek Tanrı olamayacak kadar aciz varlıklar ve bunun da ötesinde onların da tek olan Tanrı’ya inandıklarını idrak eden Hz. İbrahim’in “yıldızlar yaratıcı değil yaratılandır” tebliği; bugün iddia edildiği gibi yıldızlardan gelenlerin Tanrı olmadığını ortaya koyduğu gibi, dünya dışı varlıklar arasında da İslam ehli yaratılmışlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine Kur’an’daki mükemmel ayetlerden birinde şöyle buyrulmaktadır;

RUM SURESİ / 22

‘‘Ve min ayatihi halkus semavati vel erdi vahtilafu elsinetikum ve elvanikum, inne fi zalike le ayatil lil alimîn.’’

‘‘Göklerin ve yerin yaratılması, (göktekilerin ve yerdekilen) dillerinin ve renklerinin farklı olması da O’nun (kudretinin) delilidir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.’’

Tanrı bu müthiş ayetinde renklerimizin farklı farklı olduğunu haber veriyor. Dünyamızı ziyarete gelen varlıklarla bir şekilde temas eden ya da onları yakın mesafeden gözlemleyen insanların tariflerine göre bu dünya dışı varlıklar farklı renklerde ve farklı dillerde gözlemlenmiştir. Bu varlıkları ileriki bölümlerde inceleyeceğiz fakat bu ayetle de Tanrı’nın uzaylıları da yaratmış olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır.

Tıpkı Hz.İbrahim’e uzay âleminin gezdirilmesi gibi yine bir uzay ziyareti yapan ve başka bir gezegene yolculuğu anlatılan seçilmiş kişilerden bir tanesi de Hz.İdris’tir. Hz.İdris’in Satürn gezegenine yolculuğunu hem Kur’an anlatmaktadır hem de İslam âlimleri bu konuda hem fikirdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: