Kapat

KOZMOLOJİ NEDİR ? HADİ KISACA ÖĞRENELİM!

Yaşadığımız evren insanın varoluşundan bugüne dek birçok fikir perspektifi tarafından farklı şekillerde incelenmiş, araştırılmış ve her geçen gün yeni fikirler ortaya sürülmüştür. Bunun içine bilim, felsefe, ezoterizm ve din gibi fikirsel akımları katmak mümkündür.

Buradan hareketle Kozmoloji kavramının ne olduğunu anlatan en iyi cümle sanırım “evren bilim” olacaktır. Kozmoloji tüm evreni kısım kısım değil de bir bütün olarak ele alır. Bilinen kadarı ile kozmoloji kelimesi ilk defa bir bilim adamı olan Christian Wolff’un eserinde kullanılmıştır.

Bu bilim dalı ile ilgilenen bilim adamlarına kozmolog denmektedir. Fakat kozmologlar sadece evren bilimi üzerinde çalışmazlar. Astronominin yanı sıra biyolojiden fiziğe, matematikten metafiziğe kadar pek çok alanda çalışmalar yaparlar.

Fiziksel evrenin bir bütün olarak kavranıp anlaşılmasını sağlamak amacıyla, doğa bilimlerini, özellikle gökbilim ve fiziği bir araya getirir. Farklı dallarda kozmoloji Yakın zamanda, fiziksel kozmoloji olarak adlandırılan ve evrenin bilimsel gözlem ve deney yoluyla anlaşılmasını konu edinen bağlamda fizik ve astrofizik bilimleri merkezî bir konumdadırlar. Fiziksel kozmoloji, evrenin büyük patlama (big bang) sonrası yaklaşık olarak 13,7 ± 0,2 milyar (109) yıl önce ortaya çıktığını ve evrenin tarihinin başlangıcından sonuna kadar tamamen fizik kanunları tarafından idare edilen düzenli bir süreç olduğunu ortaya koyar.

Fiziksel kozmolojinin yanı sıra birde metafiziksel kozmoloji vardır. Bu ilime göre ise evreni, insanı, canlıların tümünü ve nihayetinde yaratıcıyı bir ilişkiler yumağında inceler ve tüm bunların akli ve ruhani temeller doğrultusunda açıklamasını yapmaya çalışır.

Böylece ilim ve bilim hercümerç olarak sunulmuş olur…

Evrenin içinde yer alan bütün gökcisimleri, galaksiler, yıldızlar, kara delikler, gezegenler, uydular, bunların oluşumları, birbirleriyle olan ilişkilerinin kuramsal olarak incelenmesi bu bilim dalı içine girer.

Astrofizik biliminin alt dalıdır. Kozmoloji de tümden gelim ilkesi uygulanmaktadır. Evrenin genelini incelemektedir. Kozmolojinin yanıt aradığı sorulardan bir tanesi de tek bir evrenin mi yoksa bir den fazla evrenlerin mi mevcut olduğudur. Bir başka inceleme konusu karşılaştığı her şeyi içine çeken kara deliklerdir.

Kozmologlara göre tüm evreni bir bütün olarak kabul etmeli, bu bütünlüğün içerisinde olan her şeyi eksiksiz olarak incelemelidir. Kozmologların ilk çıkış noktası ise şüphesiz büyük patlama dediğimiz Big Bang olayıdır.

Yani bilimin de üzerinde mütabık olduğu evrenin ilk kez büyük bir patlama ile varoluş sürecine geçmesi ile ilgilenirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: