Kapat

KUDUZ İLACI (DOMUZ HAYASI-ANGUT ETİ)

KUDUZ İLACI (DOMUZ HAYASI-ANGUT ETİ)

Eski devirlerde cüzzam ve kuduz en korkulan hastalıklardan. Pastör, kuduz aşısını 1885’de keşfetti. Bu haberi duyan Sultan İkinci Abdülhamid, Pastör Enstitüsü’ne hemen bir ekip gönderdi. Ülkemizde koruyucu hekimliğin öncülerinden Miralay Hüseyin Remzi Bey de bu ekipteydi. Pastör Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunduğu zamana ait bu fotoğraf Paris’de çekilmiştir. Teknolojiyi bulup getirmekte her zaman becerikliyiz de o teknolojiyi üretecek beyinlere sahip çıkmakta tam aksine çuvallıyoruz. Bir yazma eserde domuz erbeziyle angut kuşu etinin kuduza engel olduğunu okuyunca merak ettim. Yazar haram, helal mevzularına hiç girmeden doğrudan doğruya öneriyor. Bu bilgi varken bizim Osmanlı doktorları domuz hayası veya angut eti üzerinden bir aşı geliştirmeyi hiç düşündüler mi? Şu an piyasadaki kuduz aşısının içeriğinde ne var acaba? Pastör’ün kuduz aşısını keşfi sentetik kimyasal maddeler üzerinden olmadığına göre, hammaddesinin de doğal olması gerekir. İncelemek lazım.
Metin:
Cenab-ı Hayru’l-Hafızin cümle Ümmet-i Muhammed’i hıfz u himaye buyursun, âmin. Kurt ve yahut kelp kudurup insan ve hayvanı kapmak ve dalamak gibi mazarrata ictisarlarında illet-i mezkûrdan kapılanların ekserisi kudurup vefat eylemekte olmalarıyla işbu varta-i helâkden necat bulmak içün vuku’u anda yani her kimi kur ve yahut kelp kapmış ve dalamış olduğu halde hınzır hayasından birini ezip içireler. Bi-iznillah-i teala şifa bulur. İşbu kudurmuş olan adamlar su içmediklerinden ağzına bir ağaç vaz’ ile cebren içireler.
Diğer
Kurt dalamasından havf olduğu ve daladığı vuku’ bulduğu halde kapılan adamların varta-i helakden necat bulmaları içün kable’l-vuku’ ve maazallah ba’del-vuku’ Angut demekle meşhur kuş sayd ile etini pişirip yedireler, şifa bulur.
MİRALAY HÜSEYİN REMZİ BEY. 47 yaşında iken. Ba-irade-i seniyye-i hazret-i şehriyari kuduz illeti ve tedavisi ameliyatını görmek üzere üstad-ı şehir mösyü Pastör’ün darülameliyatına devam eylediği zaman ahzettirdiği resim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: