Kapat

KUR’AN’DA COĞRAFİK SIRLAR İLE AD VE SEMUD KAVMİ!

Kur’an hem zahiri hem de batıni manaları barındırmaktadır. Bizde Kur’an’ı Kerim içerisindeki ayetlerin öyle sıradan peygamberlerin ve kavimlerin tarihsel olayları bildirmek adına yazılmış ayetler olmadığını düşünmekteyiz. Genel yapısı itibariyle ilk insan Hz.Adem’den başlayan tarihsel bir süreci anlatan Kur’an ayetleri görünen bu zahiri yüzünün yanı sıra birde daha deruni manaları içinde barındırmaktadır.

Şimdi bir kaç örnekle bunu açalım;

İlk olarak Kur’an’da yer alan Ankebut suresini alalım ve hem zahiri hem de batıni anlamlarını inceleyelim. Bir çoğumuzun malumu herhangi bir coğrafi bölgenin yerini tespit ietmek için iki önemli ölçüm birimine ihtiyaç duyulur.

Bu ölçüm birimine ise literatürde “koordinat” ismi verilmektedir. Enlem ve boylam koordinatlarını baz aldığımızda coğrafi bir bölgenin konumu hakkında fikir sahibi olabiliriz.

Tarihte yaşadığına ve sonra ise yok olduğuna inanılan Ad ve Semud kavimlerinin hakkında pek çok tarihi kapnak da bilgi mevcuttur. Bu tarihi kaynaklar bize bu iki kavmin coğrafi konumunu tarif ederken Medine ve Şam arasında bulunduğuna işaret eder.

Suriye’nin bir şehri olan Şam’dan başlayarak, Suudi Arabistan’ın Medine şehrine kadar harita üzerinde düz bir çizgi çektiğimizde coğrafgi olarak 29 Enlem ve 38 Boylam koordinatlarını görürüz ki bu da Ad ve Semud kavminin tarihi kayıtlarda işaret ettiği coğrafi bölgeyi bize vermektedir.

Ayrıca koordinat belirlemek için iki eksen kullanılır ki bunlar önce enlem sonra boylamdır.

Şimdi gelelim asıl meseleye;

Tıpkı koordinat belirlemede önce enlem sonra boylam bölgelerinin verildiği gibi Kur’an’da da önce sureğ sonra ayet numarası dizilim sıralamasında yer alır. Kur’an’ı Kerim’de ki bazı sureler ve ayetlerde anlatılan tarihi olayların ve buna muhatap halkların yaşadığı bölgelerin coğrafi konumlarına işaretler bulunur.

Ele aldığımız Ankebut suresi de bunlardan bir tanesidir. Ankebut suresinin 38. Ayeti de Ad ve Semud kavminden ve bulundukları yerlerden açıkça bahseder.

Önce Ayetlere göz atalım;

ANKEBUT SURESİ 38. AYET;

Ad ve Semud’da oturdukları yerlerde size açıklandı.

Ayetten görüleceği üzere bu anlatım konumuzun özünü barındıran zahiri bir anlatımdır.

Zahiri olarak Ad ve Semud isimli iki kavimden bahsedip oturdukları yani yaşadıkları yerlerin açıklandığından bahseder.

Peki ama nasıl bir açıklama?

Ayet sadece bu iki kavmin adını verip yaşqadıkları yerin açıklandığını verir ancak şu bölgedir demez!

İşte tam burada ayetin zahiri yönü pasifize olup batıni yönü aktvivite olur ki bu bölgeyi batıni bir yaklaşımla bulmak durumundayız.

Zira Kur’an elbette o bölgenin adını verebilirdi ancak çok eski çağlardan günümüze dek bölge adlarının değişerek veya unutularak yok olduğunu düşünürsek bölge adı vermek yerine başka bir metod uygulandığını görmek bu tespit yönteminin ne kadar doğru olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.

Şimdi gelelim Kur’an’da Ankebut suresinde anlatılan Ad ve Semud kavmi ve yaşadıkları bölgenin batıni anlamlarına;

Ankebut suresi Kur’an’da 29. suredir, Ad ve Semud kavmi ile ilgili bölgeleri barındıran ayet ise 38. ayettir.

 

Şimdi biraz hafızalarımızı tazeleyip önceki sayfaları hatırlayalım.

Ne demiştik?

Pek çok tarihi kayıt Ad ve Semud kavminin yaşadığı bölgeyi Şam ve Medine şehirlerinin ortasına denk gelen 29. Kuzey paraleli ile 38. Doğu meridyeninin kesiştiği bölgede olduğunu bildirir.

Bu tarihi kayıtlar bu bölgenin ismine “Hicr” bölgesi ismini verir ve bu bölge 29. Enlem ile 38. Boylam coğrafi koordinatları ile kabul edilir.

Tıpkı bilimsel verilerde olduğu gibi Kur’an’da Ankebut suresinde Ad ve Semud kavminin ismini anıp yaşadıkları yerleri size açıkladık derken, aslında batıni boyutu ile Ad ve Semud kavminin coğrafi konumunu sure ve ayet numaralarında batıni olarak 29:38 rakamlarıyla sunmaktadır.

Görülmektedir ki tarihte pek çok olayı bizlere anlatan Kur’an’ın zahiri (görünen) yönünün yanı sıra birde batıni (görünmeyen) yönü vardır ve asıl sırları saklayan ise batıni yönüdür.

Umarız keşfedilmeyenleri keşfederek toplumumuzun yararına sunmak bizlere nasip olur.

Kursad BERKKAN

NOT : BATINİLİK isimli yazı dizimizden kısa bir bölüm…

“KUR’AN’DA COĞRAFİK SIRLAR İLE AD VE SEMUD KAVMİ!” üzerine 2 yorum

  1. HACER ÇORUH says:
  2. İLKNUR ÇAKMAK says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: