Kapat

KUTSAL KİTAPLAR VE BİG BANG’E GÖRE YARATILIŞ

 Big Bang deneyi ile ortaya çıkan bir diğer konu ise evrenin aşamalar halinde yaratılmış olduğu konusudur. Bin Bang ile ortaya çıkan sonuç evrenin farklı aşamalar geçirmek suretiyle meydana geldiği tezidir.

Big Bang’e göre evren önceleri çok yoğun ve sıcak bir durumdadır ve evrenin genişlemesiyle yoğunluk ve sıcaklık düşmüş ve buna bağlı olarak farklı aşamalar yaşanmıştır. Bu süreçlerde ilk patlamadan atom altı parçacıklara, atom altı parçacıklardan ilk atomlara, ilk atomlardan yıldızların farklı evrelerine kadar süreçler yaşanmıştır. Tüm bu oluşumlarda aşamalı bir süreç vardır ve her süreçteki oluşumlar diğerlerinden farklıdır.

Görülmektedir ki evren Big Bang teorisine göre bazı safhalardan geçerek meydana gelmiştir. İşte tıpkı Big Bang teorisinin ortaya koyduğu bu veriler gibi kutsal metinlerde aynı şeyleri söylemektedir. Üstelik Big Bang teorisinden asırlar evvel bunu açıklamışlardır. Örneğin kutsal kitaplar evrenin tıpkı Big Bang’ın açıkladığı gibi evreler halinde yaratıldığını söylemektedir. Kutsal kitapların kullandıkları ortak dilde evrenin altı günde yaratıldığı anlatılmaktadır. Şimdi kutsal kitaplardaki bu açıklamalara bir göz atalım;

Önce mucizeler kitabı Kuran’dan başlayalım;

AR’AF SURESİ / 54

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.

FURKAN SURESİ / 59

Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde egemenlik kuran O’dur.

HADİD SURESİ / 4

O odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva buyurdu, Yere gireni ve ondan çıkanı, Gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir, hem Allah her ne yaparsanız görür

KAF SURESİ / 38

Yemin olsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

Daha bir ayetinde Allah evreni yaratırken 6 gün deyimi ile farklı evrelerde yaratılışı anlatmaktadır. Tıpkı Kur’an’da olduğu gibi diğer kutsal kitaplarda da bu durum anlatılmaktadır.

Tevrat – MISIRDAN ÇIKIŞ   Çık.20: 11

Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı gün de yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. 

Görüldüğü üzere kutsal kitaplarda yaratılış evreleri gün kelimeleri ile bildirilmiştir. Tevrat’ta geçen gün kelimesi Kur’an ile benzeşmektedir çünkü Tevrat’ta “Yövm” olarak bu kelime Kur’an’da “Yevm” olarak geçmektedir. Bu kelime diğer anlamı ile de “devir” sözcüğüne karşılık gelmektedir. İşte bu şekilde evrenin aslında durağan olmadığı Big Bang deneyi ile kanıtlanmış tıpkı kutsal kitaplarda yaratılış evresi olan altı gün kavramı gibi evrenin yaratılışının safhalar olduğunu ortaya koymuştur.

Gelişen bilim teknolojisi sayesinde evrenin durağan oluşu gibi kavramlar temelinden yıkılmıştır. İsviçre’de gerçekleştirilen ve Cern deneyi olarak bilinen deneyle ve yine daha öncesinde 20. yüzyıl teknolojisi ile kanıtlanmıştır ki evrenin bir başlangıcı olduğu, yok iken bir anda büyük bir patlama ile var olduğu modern fizik kurallarınca da kabul görmüştür. Evrenin aslında yoktan var edildiği 20. yüzyılda hem bilimsel değerlendirmeler hem de fizik yasaları çerçevesinde de kabul görürken bu durumu Kuran’ı Kerim 1400 yıl önce bildirmiştir.

EN’AM SURESİ / 101

Bedius semavati vel ard, enna yekûnu lehu veleduv

O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır

Kur’an’ın bizlere yine bilimsel bir kanıtı açıkladığı bu bilgiler, fizik ve bilimin bulgularıyla bugünde görülmüştür ki tam bir uyum içersindedirler. Bugün astrofizik bulguları göstermiştir ki evren orijinal adı ile “Big Bang” yani büyük patlama ile yaklaşık olarak 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan var edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: