Kapat

Manna Nedir? (Ormus) Epifiz Bezini Aktive Eden özel içecek!

Manna Nedir? Bir çoğumuz bu ismi ilk kez duymuş olabilmektedir. Ancak manna olarak bilinen bu maddenin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Antik mısır medeniyetin de manna olarak bilinen bu madde, aslında mono atomik altındır. altından üretilir ve son hali beyaz toz şeklindedir.

Literatürde ormus olarak geçmektedir. Ancak ormus içerisin de, radyum, altın, gümüş, platin magnezyum oksit bulunan bir çeşit kokteyldir. Manna ise yapılan araştırmalarda saf altından üretilmektedir.

1975 seneninde, Amerika’da Arizona Phoenix de rençperlik yapan, David Hudson ismindeki birisi tarafından, Manna özelliklerine benzer bir madde kazara bulundu. Bu madde Ormus isminde, mono atomik elementler karışımı bir madde idi.

David Hudson geniş arazisinde, toprağı işlerken bulduğu mono atomik şeklindeki parçaları ısıtarak işlemeye başladığında, pek çok esrarlı neticelerle karşılaştı. Kendisi ortaya çıkan meseleleri çözemediği için, konularında uzman bir hayli bilim insanlarından ve laboratuvarlardan destek alarak, ciddi miktarda para harcayarak, uzun bir müddet de bu maddenin sırrını çözerek, altın ve değerli madenler üretme gayretine girdi.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Bulunan bu madde çok gizemli hallere bürünüyordu. Bir kap içine konan madde, ağır ağır derecesi artırılarak ısıtıldığında birkaç dakika sonra, ışık demeti halinde ve gizemli bir şekilde bir bölümünü kaybediyordu. Bu ısıtma sırasında yapılan ölçümlere göre, kaybolan madde oranı 44, kapta kalan ise 56 oranındaydı.

Isıtma belli bir dereceye eriştiğinde kaptaki malzeme ağırlığının sıfırın altına indiğini, hem de malzemenin içine konduğu kabında hafiflediği belirledi. Başka bir deyişle bu madde içine konduğu kabı da etkilemişti.

Daha sonra kapta arta kalan malzeme soğutulmaya başlandığında, kaybolan maddeden dolayı, kaybolan ağırlığın tekrar yerine geldiği ve özgün haline döndüğü görüldü. Ortada normal fizik kaideleri ile açıklayamayacak bir gizem vardı. Bu madde ısıl işlem gördüğünde yerçekimi kuvvetini etkiliyor ve yok ediyordu. Kendisi de halden hale geçiyor ve süper iletken halini alıyordu.

Manna antik çağlardan bu yana büyük bir gizlilik içerisinde üretilen bu madde, sadece üst düzey soylular tarafından kullanılırdı, firavunlar ve firavun ailesi bu maddeyi daha güçlü olmak için ve farklı sebeplerden dolayı kullanılmakta idi.

Manna ve Ormus da aslında iki farklı iksirdir fakat aynı yada tek iksirmiş gibi aktarılır. Antik Mısır’da Manna diye isimlendirilen gizemli madde, asalında mono atomik altındır, beyaz toz halindedir. Literatürde “ORMUS” olarak geçer. Ancak ORMUS içerisinde radyum, altın, gümüş, plâtin, magnezyum oksit bulunan bir nevi kokteyldir. Manna ise saf altındandır.

Birde bunlara ek olarak SOFT MANNA vardır ve Soft Manna ise kolloidal altınsuyu olarak bilinmektedir.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Kuran’da da geçtiğine göre, HzMusa’nın Manna (Kuran’daki ismiyle Kudret Helvası) yapımını bildiği anlaşılıyor. Hz. Musa bebekliğinden itibaren Firavun’un sarayında büyümüş ve Firavun ailesinin bir ferdi olarak kabul edildiği için, çok iyi eğitilmiş ve kendisine bütün inisiye sırlar öğretildiği için, Mısır’da çok az kimsenin bilmesine izin verilen bu sır, Hz. Musa’veyahut öğretilmiştir.

Nitekim İsraillilerin Mısır’dan sürülüp 40 sene çölde yaşamaları sırasında, İsraillilerin bu kudret helvasını (Manna’yı) yiyerek, sıhhatlerini savunup hayatta kaldıkları öne sürülmektedir.

Mısır Medeniyetinin çökmesiyle bu Manna yapma sırrı da, bu sırrı bilenlerle birlikte yok olmuştur. Ancak Tapınak Şövalyelerinin ve onların devamı olan Masonların bu sırrı bir şekilde ele geçirip, günümüze kadar ve son zamanlarda de Manna imalatınını sürdürdükleri söylenmektedir. Ancak Masonlarda da bu sırrı çok üst düzeyde, 30 derecenin üstündekiler bilmekte ve bu sır sadece onlara öğretilmektedir.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Manna’yı hali hazırda, 33 derece üstat olarak ünvanlandırılan Masonların, yüksek dereceli İlluminati komiserlerinin, kimi üst düzey Siyonist çalışma grubu azalarının ve bir takım politikacıların kullandığı öne sürülmektedir.

Mason kaynakları, haçlı seferleri vaktinde Tapınak Şövalyelerinin Manna yapımını, Müslüman Sufilerden ve Dürzilerden öğrendikleri de öne sürülür.

30 Dereceye yükselen bir masonun öncelikle öğrendiği sır madde budur. Bir başka söylemle mannayı 30. Derece ve yukarısı masonlar kullanmaktadır.

Temel yöntemi ise sadece 33. Dereceye erişmiş üstad olarak hatıralan tapınakçılar ile yüksek dereceli illuminati komiserleri ve 300 ler konseyindeki Siyonistler çalışma gruplarındaki ilimsel uzmanlıklarına göre kullanmaktadır.

Temel yöntem ile hem vücut zindeliklerini sağlamakta hemde ileri derece de tinsel varlıklarla iletişim kurmaktadırlar.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Epifiz bezinin salgıladığı hormonlardan en başlıcaları melatonin, serotonin ve DMT hormonlarıdır. Bu hormonlardan serotonin hormonunun asli görevi beyin hücrelerinde, snaplar arasında daimi var olan elektrik ve kimyevi akımları taşımaktır. Bu serotonin hormonu da beynimizin ortasındaki Epifiz bezi tarafından salgılanmaktadır.

Beyin hücreleri (nöronlar) arasındaki bu elektrik ve kimyasal akımının hızı, beyindeki sinirlerin direncine ve serotonin hormonunun miktarına bağlı olarak değişmektedir.

Şayet elektrik ve kimyevi akımları sınırlayan bu direnç asgariye indirilebilir veya tamamiyle ortadan kaldırılabilirse, beyindeki nöronlar arasındaki iletişim çok hızlanacak ve beynin işlem kapasitesi çok büyüyecektir.

Şayet beynimizin işlem kapasitesi çok büyürse, diğer boyutlarla ilişkimizde olası olacak ve evreni idrak etmemiz çok değişik olacaktır.

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Manna (mono atomik altın) süper iletken özelliği taşımaktadır. Başka bir deyişle iletkenlerdeki direnci ortadan kaldırmaktadır. Ayrı olarak yerçekimi kuvvetini de sıfırlamaktadır. Epifiz bezini aktive ederek, beyin içerisinde elektrik ve kimyevi akımları yavaşlatan bu dirençleri ortadan kaldırdığı için beyinde saniyedeki işlem sayısı, beynin normal vakitlerdeki işlem sayısının binlerce kat üstüne çıkmakta, dolayısı ile beynin kullanım kapasitesi çok yükselmektedir. Yüksek kapasite ile çalışan beyin vasıtası ile de başka boyutlarla temas kurulabilmekte, bu boyutlara astral yolcular yapılabilmektedir.

Kadim vakitlerde ermiş diye deyim edilen kişiler ve Manna kullanma hakkına sahip olan inisiye kişilerin bu eylemleri yapabildikleri öne sürülmektedir. Tabi bu Manna’nın hangi dozajda ve hangi koşullarda kullanılacağını iyi bilmek şartıyla!

Manna satın almak için buraya TIKLAYIN

Alıntı. (Kaynak Belirtilmedi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: