Kapat

PEYGAMBER SANCAĞI UKAB VE SİRİUS GEZEGENİN SIRRI

 

 
Sirius gezegenin İslam kültüründe yeri ve önemini anlatmak sanırım mümkün olmayacak Nitekim daha evvel Kuran-ı Kerim’de Allah’nın işaret ettiği Sirius gezegeni “Doğrusu Sirius Yıldızının Rabbi O’dur”(23) sözleriyle karşımıza çıkmıştı. Bizler ise temel noktamız olan Kuran’daki Allah’nın önemine dikkat çektiği Sirius Yıldızını “Allahnın Yıldızı ve Gizemler” başlığı altında irdelemeye çalıştık. İşte bu konu başlığı altında ayrıntılı şekilde incelediğimiz Sirius gezegeninin yeni bir sırrı ile sizleri buluşturalım. O sır peygamber efendimizin sancağında saklıydı ve şimdi açığa çıkıyor. Her milletin her kavmin kendisini temsil eden bir işareti vardır.
Bu işaretin dokunduğu işlendiği bezlere ise bayrak ve sancak denir. Bu bayrak ve sancaklarında derin, manevi, ve milli önemleri vardır. Örneğin Türk bayrağı rivayetlere göre cenk sırasında hayatını kaybeden şehitlerin kanının bir çukura birikmesi ve ardından gökyüzünde Ay’ın hilal şeklini aldığı anda tam karşısında duran parlak yıldızla(24) birlikte kan dolu çukura yansıma yapması bugün kullanmış olduğumuz Türk Bayrağının oluşmasını sağlamıştır. Bu bayrak timsalinde hem milli bir katkı hemde manevi bir katkı vardır. Milli olarak;
Vatan Müdafaası sonucunda memleketi işgale gelen düşman askerleriyle çarpışarak can veren askerin kanlarıyla o dere dolmuş ve bugünkü Türk bayrağının kırmızı olmasını sağlamıştır. Manevi olarak ise Allah İslam ümmetine vatan uğruna can verenlerin büyük bir mükafata nail olacaklarını müjdelemiştir. Allah kutsal kitabında “
ALİ İMRAN SURESİ / 169
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذٖينَ قُتِلُوا فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvate, bel ahyaun inde rabbihim yurzekûn.
Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.
Buyurmaktadır.
Allah bu müjdeyi bildirmiş hatta şehitlerin cennette yerinide çok özel bir yer olduğunu açıklamıştır. İslam kültüne göre vatan uğruna çarpışıp can veren kişiler şehit olmaktadır. Şehit olarak can verenler ise Allah tarafından vip cennet olan Meva isimli cennete koyulmaktadır ve bu cennete sadece şehitler ve peygamberler girebilmektedir.
Buradan da dediğimiz gibi Meva cennetinin vip cennet olduğu ortaya çıkıyor. İşte bayrak ve sancak bir topluluk için böyle derin manalara haizdir. Tıpkı büyük Türk milletinin bayrağı gibi Hz.Muhammed’inde önemli bir yere sahip olan sancağı vardı. Tevhid sanacğı olarak isimlendirilen bu sancak aynı zamanda İslam dinini de temsil etmektedir. Tevhid sancağı yani diğer adıyla Ukab, farklı isimler ilede anılmaktaydı. Liva-i Şerif, Alem-i Şerif, Alem-i Nebi gibi isimler ile anılan Ukab isimli sancak inanışlara göre peygamberimizin vefatından bu yana hiç açılmamıştır.
Ayrıca bu sırlarla dolu kutsal sancağı Hz. Mehdi zuhur ettiği vakit açacaktır. (26) Hz. Muhammed savaş meydanlarında beyaz sancak kullanılmasını emretmişti ancak Ukab siyah renkli bir sancaktı ve üzerinde Kelime-i Tevhid bulunmaktaydı. “La ilahe illallah Muhammedur Rasulallah” yazılı olan sancak bu nedenle “Tevhid Sancağı” olarakta anılmıştır. Hz. Muhammed döneminde bir çok beyaz sancak kullanılmasına rağmen Ukab, Hz.Muhammed’e ait ve özel bir sancak olarak özelliğini korumuştur. (27)
Peygamberimizin ölümünün ardından Ukab, dört büyük halifeden bir tanesi olan Hz. Ebubekir (ra)’in himayesinde muhafaza edilmiş ve sonrasında diğer halifelerde bu emanete sahip çıkarak korumuşlardır. Ukab savaşlarda bilinmeyen ruhsal bir güce sahipti ve adeta bu sancak altında cenk eden her toplum büyük bir şevk ile düşmanla çarpışıyor adeta savaşa değil düğüne gidiyordu. İşte bu yüzden kozmik güce sahip olan Ukab isimli sancak üzerinde taşıdığı yıldız olan Tarık yıldızı yani Sirius yıldızının kozmik gücünü temsil etmekteydi.
Ukab halifelerin ardından Emevilerin eline geçmişti ve uzun bir süre Emeviler tarafından muhafaza edilen Ukab, Emevi hanedanlığının çökmesinin ardından Abbasiler’in eline geçmiş ve yine uzun yıllar Abbasi’lerde kalmıştır. Ancak Bağdat’ta yerleşik olan Abbasi’lere, Moğolların saldırmasının ardından sancağı korumakla görevli Abbasi halifesi Ukab’ıda yanına alarak Mısır’a kaçmıştır. Ancak Mısır, Allahnın ordusu olan Türkler tarafından alınınca peygamberin sırlı sancağı Ukab’ı Mısır’ı alan şanlı kumandan Yavuz Sultan Selim, Abbasi halifesinden teslim alarak İstanbul’a getirmiştir. Ancak bu kutlu sancak Ukab’ın Yavuz’un emanetine girmesinde farklı bilgilerde mevctutur.
Örneğin başka bir kaynak Ukab’ın Mısır Kölemen beylerinden Hayır Bey tarafından Yavuz’a değilde Kanuni’ye gönderildiğini şeklindedir.(28) Sancak-ı şerif yani Sirius gizemi taşıyan Ukab bir çok kez Osmanlı Padişahlarıyla birlikte seferlere götürülmüş hatta gizemler şehri Mekke’ye dahi ulaştırılmıştır. Fakat Ukab sancağının üzerindeki parlak yıldızın ve Allah tarafından Hz. Muhammed’e sırrı bildirilen Ukab’ın temsil ettiği öğelerin hakkında da değişik yorumlar bulunmaktadır. Bu iddialardan biride oldukça kuvvetlidir çünkü mantığa yakındır.
O iddiada “Ukab(Okab) Arapçada toz duman ve Kartal Takım Yıldızı anlamına gelir(29) denmekte ve Ukab’ın temsil ettiği yıldızın aslında Kartal Takım Yıldızı olduğu söylenmektedir. Bu iddia mantığa uygun gelebilir ancak doğru değildir. Nitekim iddia sahipleri Ukab üzerindeki yıldızın Kartal Takım Yıldızı olduğunu ileri sürmektedir ve iddialarına göre bununda sebebi en parlak yıldız olması özelliğidir. Halbuki gerçek çok daha farklıdır, açıklayalım;
Birincisi;
İddia sahipleri Ukab yıldızı için başına Deneb kelimesini eklemişlerdir. Deneb kelimesinden maksat Kartal Takım Yıldızını çağrıştırması olsa gerektir. Ancak şöyleki; Deneb kelimesi Arapçada “Kuyruk” anlamına gelmektedir. Gökyüzü Atlası’nda ise Deneb Kartal değil Kuğu Takım Yıldızı’na verilen isimdir. Türkiye Bilimsel Araştırma Merkezi (Tubitak)’ın Gökyüzü Atlası isimli eserinde bakın Deneb yani Kuyruk hakkında nasıl bir açıklama da bulunuyor.
“Deneb, söz konusu büyük eksenin en üstünde yer alan yıldız olup, kuğu’nun kuyruğudur. Yıldızın adı da buradan gelir. Deneb, Arapça’da “Kuyruk” demektir.(55)
Buradanda anlaşılıyor ki, Deneb parlayan yıldız değil Kuyruk demektir.
Ukab kelimesi ise Kaf ve Kef harflerinin değişkenliği sebebi ile anlam farklılıklarına uğramaktadır. Şöyleki;
Ukab : Kartal, Tavşancıl kuşu, Nesir Burcu, Kartal Takım Yıldızı
Deneb-el Ukab : Kuyruklu Kartal Kuşu, Kuğu Takım Yıldızı
Ukab : Toz Duman, Peygamberin Kelime-i Tevhid Sancağı,
Bir çok sözlüğü incelediğimizde ve Arapça lügatlere göz attığımızda yukarıdaki sonuçla karşılaşıyoruz. Yani Hz.muhammed’in sancağı olan Ukab yazılış biçimi ile harf değişkenleri sebebiyle birkaç farklı türde kullanılmaktadır.
Ukab ayrıca iddia sahiplerinin de dile getirdiği gibi gökyüzünde yer alan en parlak yıldızdır. Nitekim o yıldız karanlığı delici bir yıldızdır ve Kuran’da da tam böyle anlatılmaktadır. Hatırlayınız ki ;
TARIK SURESİ / 1-2-3-4
AYET – 1
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
Vessemai vettarik.
Göğe ve târıka andolsun.
AYET – 2
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الطَّارِقُ
Ve ma edrake mettarik.
Nereden bileceksin sen nedir Târık?
AYET – 3
اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ
Ennecmussakib.
O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır
İşte bu müthiş ayetlerde Allah Ukab’dan yani Tarık yıldızından bahsetmektedir çünkü peygamberimizde Tarık yani Sirius Yıldızına benzetilmektedir. Nitekim oda cahiliye döneminde, sapkınlığı ve insanların cahilliğini yok etmek için cahiliye karanlığının üzerine tıpkı Sirius’un yani Tarık’ın karanlığı delici özelliği gibi oda karanlığı delerek Kuran’ı getirmiştir. Fakat iddia sahiplerinin dile getirdiği gibi Deneb gökyüzündeki en parlak yıldız değil, Kuğu (Cygnus) takımyıldızı’ndaki en parlak yıldızdır.(56)
Ayrıca iddia sahiplerinin iddiasında yine gariplikler söz konusudur. Şöyleki; Deneb eğer peygamberimizin sancağı üzerindeki en parlak yıldız ise ve ismide Ukab ise, Ukab’da kelime anlamı ile Kartal Takım Yıldızı demek ise birbiri arasında çelişkili anlamlar çıkmaktadır. Nitekim Kartal Takımyıldızı içersinde de çok parlayan bir yıldız mevcuttur. Bu yıldızın ismi de Altair yıldızıdır. Bu yıldız Kartal (aquila) takımyıldızının en parlak üyesi olma özelliği taşımaktadır ve dünyadan 16 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. (57)
Şimdi işin ilniçliği şurdadır ki; Deneb (Cygnus) yani diğer adıyla Kuğu Takım Yıldızındaki en parlak yıldız Deneb’tir doğrudur. Aynı zamanda Kartal Takımyıldızı içersindeki en parlak yıldızda Altair yıldızıdır buda doğrudur. O zaman ortaya 2 adet parlak yıldız çıkmaktadır. Peki doğru olan hangi yıldızdır? Yani peygamberin sancağındaki yıldız hangisidir? İddiaya göre Deneb-el Ukab’dır! Fakat Deneb-el Ukab dersek o zaman iki tane yıldızdan bahsetmiş oluruz. Yani Türkçesi ile
Deneb-el Ukab = Kuğu’nun yıldızı Kartal
Parlak yıldız hangisidir öyleyse ? Kuğu Takımyıldızında yer alan Deneb yıldızımı yoksa sözlük anlamı ile Kartal anlamına gelen Ukab, iddia doğrultusunda Altair yıldızımı ?
Bizce doğru olan Sirius yıldızıdır ve Ukab’ın temsil ettiği yıldızda Sirius yıldızıdır.
İddia sahipleri ise bunun tam tersini söyler ve Kartal Takım Yıldızı’nın gökyüzündeki en parlak yıldız olduğunu dile getirir. Fakat Kartal Takım Yıldızı parlak takım yıldızıdır ancak en parlak takım yıldızı değildir. Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)’ın hazırladığı şu listeye bir göz atalım;(58)
Sıra no
Yıldızın Özel Adı
Görünür Parlaklığı
Yıldız Türü
GÜNEŞ
-26,70
G
1
SİRİUS
-1,46
A
2
CANOPUS
-0,72
F
3
ARCTURUS
-0,04
K
4
RİGİL
0,00
G
5
VEGA
0,03
A
6
CAPELLA
0,08
G
7
RİGEL
0,12
B
8
PROCYON
0,38
F
9
BETELGEUSE
0,50
M
10
ACHEMAR
046
B
11
AB HADAR
0,61
B
12
ALTEYR
0,77
A
13
ALDEBARAN
0,85
K
14
SPİCA
0,98
B
15
ANTARES
0,96
M
16
FORMALHAUT
1,16
A
17
POLLUX
1,14
K
18
DENEB (KUYRUK)
1,25
A
19
BETA CRUSİS
1,25
B
20
REGULUS
1,35
B
21
ACRUX
1,41
B
22
A ADHARA
1,50,
B
23
SHAULA
1,63
B
24
BELLATRİX
1,64
B
25
ELNATH
1,65
B
Bilimsel olarak hazırlanan bu listede de görüldüğü üzere Deneb yani Kuyruk anlamına gelen yıldız Kuğu Takım Yıldızı ancak 18. sırayı alabilmiştir.( Fakat Sirius yıldızı ise parlaklık yönünden Güneş’ten hemen sonra gelmektedir. Sizce hangisi peygamberin sancağında “Parlayan Yıldız” ve Kuran’da “Karanlığı Delen Yıldız” olabilir?
Bu nedenle Allah, Kuran’da Sirius’u Tarık suresinde anlatırken bu yıldızın önemine dikkat çekmek için üzerine yemin etmiştir.
TARIK SURESİ / 1-2-3-4
AYET – 1
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
Vessemai vettarik.
Göğe ve Târıka andolsun.
Yukarıdaki ayette Allah, Tarık yıldızının önemine dikkat çekmek için yeminli örnek vermektedir. Hülasa Ukab “Ruhsal İdare Merkezi” olan Sirius’u temsil etmektedir. Çünkü Sirius’un dünyamıza gönderdiği ultraviyole ışınları karanlığı delerek dünyamızı geceleri aydınlatmaktadır. Tıpkı Sirius gibi Hz.muhammed’de insanlar cehalet karanlığında boğulmaktayken, Sirius gibi ışığı ile insanları aydınlatmıştır. İşte bu yüzden Ukab, Hz. Muhammed’in sancağının ana figürü ve ismi olmuştur.
KURSAD BERKKAN

“PEYGAMBER SANCAĞI UKAB VE SİRİUS GEZEGENİN SIRRI” üzerine 3 yorum

  1. MUHARREM BİTİREN says:
  2. M.H says:
  3. M.H says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: