Kapat

ŞEHİT MUALLİM ZEKİ DÜNDAR ALP BEY

ŞEHİT MUALLİM ZEKİ DÜNDAR ALP BEY
Şeyh Said İsyanı’nda 23 Nisan 1925’de Lice’de ailesi ve çocuklarının gözü önünde katledilen ilk öğretmen şehidimiz Zeki Dündar Alp Bey’i saygı ve rahmetle anıyorum. Katledildiği tarihin TBMM’nin açılış tarihi oluşuna dikkatinizi çekerim. Bugünkü Bingöl ilimiz olan Genç vilayetinde Şeyh Said İsyanının hazırlıklarını ilk olarak o fark etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına ihbarda bulunmuş, bakanlık vilayetten olayı sorunca Genç Valisi İsmail Hakkı Bey yalan ihbar olduğu cevabını vererek Zeki Dündar Alp Bey’i meslekten azletmiştir.  Atatürk devrinde bile isyancıları himaye eden bir valinin bulunabildiğini görmek açısından ibretlik bir olaydır. İşbirlikçi ve ihmalkar vali isyandan sonraki mahkemede yargılanarak hapse mahkum edilmiş ve 1929’da çıkarılan affa kadar devlet memuriyetinde istihdamına cevaz verilmeyerek memuriyetten ihraç edilmiştir. 

Zeki Dündar Bey 1312 senesinde Arapkir’de doğmuştur. Jandarma çavuşlarından Kanber Ağa’nın oğludur. 1329 senesinde mektepten çıkarak şark vilayetlerinde derece derece muallimlikte bulunduktan sonra Çapakçur Başmuallimliği’e tayin edilmiş, başmuallim bulunduğu zaman mektepte büyük bir tecellüd [mücadele-yiğitlik] göstermiş. Mektebin levazımatını bizzat tedarik ve sıralarını bizzat imal etmiştir. Şeyh Said İsyanı’nın zuhurunu Dahiliye Vekaleti’ne ilk evvel merhum bildirmiş, Genç Valisi İsmail Hakkı Bey vekaletin sualine ihbarın kâzib [yalan] olduğu cevabını vermiş, aynı zamanda Zeki Dündar’ azleylemiştir. Zeki Dündar Bey, hayatının tehlikeye girdiğini anlar anlamaz Lice’ye, amcasının nezdine gitmiş usât [asiler] Diyarbekir’e hücum eylediği zaman Abdulgani Efendi’nin evinden alınarak Şaki Yusuf Perişan ve hempası tarafından sokakta şehit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: