Kapat

TAPINAK ŞÖVALYELERİ VE HAŞHAŞİLER

Aşağıdaki yazı “Alamut’un Efendisi, HASAN SABBAH VE HAŞHAŞİLER” kitabından alınmıştır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için kitabımızı BURAYA tıklayarak edinebilirsiniz.

***********************************************************************************

Tarihin en eski dönemlerinden beri kurulan bazı gizemli tarikatların en çok kullandığı şeylerden biride gizem ve içinde barındırdıkları sırdır. Bu bağlamda baktığımızda Orta Çağ’a damgasını vuran Hasan Sabbah ve Haşhaşiler Tarikatı da içinde barındırdığı gizem ve sırlarla birlikte günümüzde hala tartışma konusu olmuş ve olmaya da devam edecektir.

Tarihte kurulan pek çok gizli teşkilatın pek azı lideri ile birlikte anılmıştır. Özellikle Haşhaşileri araştırırken de Hasan Sabbah’ı iyi analiz etmek gerekir. Hasan Sabbah, 11. yüzyıl ortalarında On İki İmam Şiiliği’nin kalesi olan Kum kentinde dünyaya gelmiştir. Kendi otobiyografisinde 17 yaşına kadar sürekli bir biçimde bilgiyi araştırdığını ve bir âlim olmak istediğini söyleyen bu zat, dini eğitim alırken İsmaili bir refikle karşılaşmış ve bu karşılaşma onun hayatını değiştirmiştir.

Birçok vakanüvis onun keskin zekâsının yanında, astronomi, büyü, aritmetik ve daha birçok alanda bilgili bir kişi olduğunu söyler. Rivayetlerin hepsinin ortak bir yönü var ise, o da Hasan Sabbah’ın keskin zekâsı ve ileri görüşlülüğüdür. Tam bir hırs adamı olduğundan kendisine yakıştırdığı sıfatlardan “el-muntakim”, “intikam alan” manasına gelmektedir. Kalesine şarabın girmesini dahi yasaklamıştır. Yine rivayetlere göre; iki oğlunu tarikat görüşlerine aykırı davrandıkları için öldürtmüştür.

İşte tam da bu bağlamda Haşhaşileri anlamak için Hasan Sabbah’ın önemi daha çok ortaya çıkıyor. Bu konuda müellifler pek çok araştırma yapmıştır. Lakin Tarih’i bağlamda Haşhaşiler konusu bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Hal böyleyken bu konu hakkında yazılmış eserlerin pek çoğu kendi aralarında belli görüşlere göre ayrılmaktadır.

İslam Tarihi’nde özellikle bu tarikatın verdiği zararlar ve Selçuklu Devleti’ne karşı yaptığı suikastlar epey incelenmiş ve bu konu üzerinde durulmuştur. Fakat sadece bu yönü ile dikkat çeken bir tarikat değildir. Aynı zamanda Avrupa’da da baktığımız zaman Marco Polo’nun Seyahatnamesinde geçen ve bu sayede tanınan Haşhaşiler ilgi ve merak konusu olarak Avrupa’da da şöhretini yaymıştır.

Haşhaşiler konusunda en çok dikkat edilmesi ve üstünde durulması gereken konu ise, onların bu yapılanmasını Tapınak Şövalyelerinin de örnek alması ve onlarla özellikle Suriye kolu ile irtibata geçmesidir. Alamut’a gelerek, burada Hasan Sabbah’ın kurduğu sistemi gözleriyle gören şövalyeler, ilk ağızdan duydukları bilgileri kendi organizasyonlarına uyguladılar. İsmaililik’i derinlemesine incelemeye başlayan ve Katolik kilisesinden uzaklaşan Tapınakçılar, zamanla güçlü bir örgüt kurarak tüm Avrupa’ya yayıldılar. Tıpkı İsmailiye gibi, beyaz dışında kırmızı rengi de kendilerini tanımlamak için kullandılar.

Tapınak Şovalyelerinin ezoterik konulara olan giriftarlığının etkisiz şüphesiz İsmailiyye tarikatının Haşhaşi koludur. Tapınak Şovalyeleri Haşhaşiler ile olan bağları sebebiyle çoğu zaman sert şekilde eleştirilmişlerdir.

Haçlı ordularının kutsal toprakları egemenlikleri altında tuttukları dönemlerde Papalık makamından özel olarak izinli bir şekilde arzu ettikleri birçok faaliyeti serbestçe gösteriyorlardı.

Dokuz şovalyenin kurmuş olduğu bu gizemli örgüt her ne kadar 1181 yılında kurulduğu söylense de günümüzde dahi adı sıkça anılan, uzantıları ve faaliyetleri halen daha devam eden tarihin esrarengiz efsane örgütlerinden bir tanesidir.

Tapınak şovalyeleri süregelen zaman içersinde öyle zengin ve güçlü bir hal almışlardır ki bugün dünyayı yöneten gizli efendilerin arasında sıkı bir söz sahibidirler. Tarihi kayıtlara göre kurulduktan sonraki 200 yıl içersindeki güçleri ve mal varlıkları Katolik kilisesinden sonra ikinci sıraya yerleşmişti. Her ne kadar birçok tarihçi böylesine yükselişlerini yasa dışılık  olgusuna bağlasalarda, birçok yazılı kayıtta dini ve bilimsel alanda çok gizli bilgileri ellerinde bulundurduklarını söylemektedirler.

Tapınak şovalyeleri tarih sahnesinde yukarıda belirttiğimiz gibi önemli misyonların müstevlileri olmuşlardır ve hâkimiyetlerini sürdürdükleri dönem boyunca modern bankaların işletmecisi oldular ve hatta kredi sistemini de onlar buldular. Tapınakçılar öylesine güçlü bir hale geldiler ki haklarında birçok söylentide çıkmaya başladı. Fransa Kralı ve Papa’nın ortak bir karar alması sonucunda tarikat dağıtıldı ve birçok yöneticisi vasıflı şovalyede tutuklandı.

Fakat böylesine siyasi baskılar Tapınakçıları hedeflerinden vazgeçirememiştir ve faaliyetlerine var güçleriyle devam etmişlerdir. Zira deyim yerindeyse yer altına çekilen Tapınakçılar asılda yok gibi görünseler de birçok önemli noktaya nüfuz ederek bir çok kesimde söz sahibi olmuşlardır. Tapınakçıların bu esrarengizliği bugün halen daha devam etmektedir çünkü isimleri her daim güncel olsada kendileri sanki tarihin bir döneminde yaşamış ve yok olmuş masalsı kahramanlar gibi görülmektedir.

Bazı kesimler ise Tapınakçıların günümüzde çok bilinen farklı bir örgütün bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini söylemektedirler ve bu iddiada hiç yabana atılacak cinsten değildir.

Nitekim düşünün Tapınak Şovalyeleri kendi dönemlerinde yani yasaklandıktan sonra legal olarak ayrı bir kurum olarak faaliyet gösteremeyince, illegal olarak hemen hemen her kuruma bir kişi yerleştirmiş ve büyük bir güç ağı oluşturmuşlardır. Tek başlarına bir konsorsiyum kurarak bir çok oluşumun karşısında durmak yerine, bir çok gizli üye ile bu oluşumları ele geçirmişlerdir.

Saygılarımla

Kursad BERKKAN

“TAPINAK ŞÖVALYELERİ VE HAŞHAŞİLER” üzerine 61 yorum

 1. RAMAZAN BOZKURT says:
 2. YAVUZ ÖNDER AYHAN says:
 3. MEHMET AKYOL says:
 4. AHMET OKAY says:
 5. İBRAHİM ABDÜLHEY HAYOĞLU says:
 6. HAKİM ÇELİK says:
 7. MEHMET DAĞ says:
 8. ALİ AYDOĞDU says:
 9. SALİH CİHAN says:
 10. YAVUZ ÖNDER AYHAN says:
 11. HÜSEYİN IŞIKAY says:
 12. İSMAİL ÇETİNKAYA says:
 13. KÜBRA YALÇINKAYA says:
 14. SEYİT AHMET OYMAK says:
 15. FARUK DEMİR says:
 16. Ahmet says:
 17. AYŞEGÜL KUTLUAY BAYTAK says:
 18. HALİL BOLGAZ MUSTAFA ÜNAL BOYRAZ says:
 19. İBRAHİM İSLAM says:
 20. İSMAİL HİLALİ says:
 21. MAHMUT DOĞAN says:
 22. KADİR ALPEREN says:
 23. HAMİT ÇİFTCİ says:
 24. RAMAZAN BOZKURT says:
 25. FIRAT ANĞAY says:
 26. YUSUF ÇAKMAK says:
 27. HÜSEYİN BOĞA MEHMET says:
 28. MEHMET AZMİ İSMAİLOĞLU says:
 29. ALİ SEYREK says:
 30. GÜNEŞ ÖZDAMAR says:
 31. MEHMET DAĞ says:
 32. HACER ÇORUH says:
 33. MUSTAFA ÇETİN says:
 34. YAŞAR KAYA says:
 35. HASAN HÜSEYİN TUNÇBİLEK says:
 36. ABDURRAHMAN ÖLMEZ says:
 37. ŞAHİN KESER says:
 38. İBRAHİM ÇITIRIK says:
 39. MAHMUT AKSİN says:
 40. MEHMET DAĞ says:
 41. MUSTAFA EKİNCİ says:
 42. ABDULLAH YILDIZ says:
 43. MÜRÜVET BİLEN says:
 44. ZAFER DOĞU says:
 45. RAMAZAN BOZKURT says:
 46. FARUK DEMİR says:
 47. AYNUR AÇAR says:
 48. Gülsüm Çağan says:
 49. İBRAHİM İSLAM says:
 50. İSMAİL ÇETİNKAYA says:
 51. Ahmet says:
 52. YAŞAR KAYA says:
 53. ALİ MAÇ says:
 54. MUSTAFA AYKULTELİ says:
 55. CEMİL DEMİR says:
 56. SİNEM ASLAN says:
 57. MEHMET DOĞAN says:
 58. MEHMET AKİF ERSOY says:
 59. YASİN AKBAŞ says:
 60. REŞİT ÇALIŞKAN says:
 61. HEDİYE ACUN says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: