Kapat

MASONLAR VE TAPINAKÇILAR

MASONİK AHİT / 8:38
Kral Süleyman, Dokuzlunun Kutsal Üstadı derecesine ulaştı ve bunu dokuz yoldaşla paylaştı.”
Masonik Ahit olarak adlandırılan metinde yukarıda görüldüğü üzere dokuz kişilik bir gruptan bahsedilir. Bu dokuz kişilik grup tahmin ettiğiniz üzere Tapınak Şövalyeleri’nden başkası değildir. Tapınak Şövalyeleri ilk olarak karşımıza Kudüs’ün Müslümanların elinden alınmasının ardından çıkar. Kudüs’ün tarihte ilk Hristiyan kralı olarak bilinen I.Baldwin hayatını kaybetmiştir ve I.Baldwin’in ölümünün ardından tahta kuzeni II. Baldwin çıkmıştır. İşte birçok kitapta ballandıra ballandıra anlatılan Tapınak Şövalyeleri’nin kuruluş dönemi, II. Baldwin dönemidir ve bu örgütün kurulma iznini de II. Baldwin vermiştir.
Dokuz Şövalye, bir gün yeni kral II. Baldwin’in huzuruna çıkarlar ve önünde saygıyla eğilirler. Şövalyeler arasından bir cesur asker çıkar ve isteklerini krala bildirir. Bu kişi belki de tarihin en büyük sırlı örgütü olan Tapınak Şövalyeleri’nin ilk lideri Hugunes de Payen isimli kişidir. (15) Fransız asilzadesi olarak bilinir ve tarihte “Franche Gentilshommes” olarak adlandırılmaktadır. Bu asilzade hakkında pek fazla bilgi yoktur ancak şu bir gerçektir ki; yukarıda da söylediğimiz gibi tarihin en büyük sırlı örgütünün efsanevi lideridir.
 
Tapınak Şövalyeleri’nin lideri olan Hugues de Payen, Kral II. Baldwin’e maksatlarının Kudüs’e gelen Hacıları korumak olduğunu bildirmişti. Hatta kendilerini “İsa’nın Fakir Şövalyeleri” ya da“Süleyman Tapınakçıları” olarak isimlendirmişlerdi. Bu dokuz efsane şövalyenin isimleri şöyledir;
1.Hugues de Payens,
2.Godfrey de St. Omar,
3.Godfrey Rossal,
4.Gundemar,
5.Godfrey Bisol,
6.Payen de Montdidier,
7.Archibald des St. Aman,
8.Andrew de Montbard
9.Provins Kontu
Aslına bakılırsa bu fakirlik olayı, malda mülkte gözü olmayan, çok sıradan bir hayat yaşayarak tek amaçları ahiret ve dini vazife olan, rahipler geleneğine dayanmaktaydı. Dokuz Şövalye’nin hepsi rahip değildi ama onlar her zaman öyle tanındılar ve halk tarafından dini sınıftanmış gibi muamele gördüler. İşte “İsa’nın Fakir Şövalyeleri” ya da “Süleyman Tapınakçıları” olarak anılmaları da bu sebepledir. Fakat Süleyman Tapınakçıları olarak anılmalarının başka bir manası daha vardır.
Tapınak Şövalyeleri yaklaşık 70 yıl boyunca kendilerine tahsis edilen Süleyman Tapınağı’nın yanındaki karargâhlarında kalmış ve bu sebeple de bu karargâhın bulunduğu yere Tapınak Tepesi ismi verilmiştir. Tapınak Şövalyeleri her ne kadar II. Baldwin’in izni ile buraya yerleşti iseler de kendileri de burayı tercih etmişlerdir.
Nitekim Süleyman Tapınağı gizli bir gücün simgesidir ve bu nedenle asıl görevlerindeki güç noktaları bu önemli karargâhtır. Bunun yanı sıra dokuz Tapınak Şövalyesi kendilerine tahsis edilen Süleyman Tapınağı’na bağlı arazideki karargâhlarında tesadüf müdür bilinmez tam 9 yıl kalmışlardır.
Bu süreç içersinde gösterdikleri (sözde) başarı sebebiyle Papa, Tapınak Şövalyeleri’ni “Kutsal İntizam Mertebesi” olarak adlandırılan bir mertebesel ödüle layık görmüştür. İşte Tapınak Şövalyeleri’nin ilk kez resmi adının alınması bu olaya dayanır. Çünkü bu ödülden sonra resmi olarak “Templiye Şövalyeleri” unvanına sahip olmuşlardır. Tapınak Şövalyeleri’nin kuruluş tarihinin bilinen şekli ile 1118 tarihine rastladığı sanılmaktadır.
ŞOVALYELER GİZLİ SIRLAR PEŞİNDE
Tapınak Şövalyeleri’nin resmi olarak 1118’de kurulmasının ardından Kral II. Baldwin’e söyledikleri gibi (sözde) Kudüs’e gelen hacıları koruma görevini yürütüyorlardı. Fakat aradan 9 yıl geçmesine rağmen hiçbir tehlikeli işe girişmedikleri görüldü. Çünkü bunu öylesine dikkatli biçimde işliyorlardı ki, herkes onları acımasız Haçlı ordusunun merhametli ve kahraman şövalyeleri olarak tanımaktaydı. Bu nedenle kendilerine 1128 yılında “Kutsal intizam Mertebesi” ödülü verildi. Bu durum Türk Masonlarının yayın organı olan Mimar Sinan dergisinde de şu şekilde anlatılmıştır.
“Bu dinsel onayı gerçekleştirmek üzere, tarikatın önderi Büyük Üstad Hugues de Payens beş şövalyeyle birlikte gider, Papa II. Honorius’u ziyaret eder. Kudüs Patriğinin ve Kral II. Baudoin’in mektuplarını sunar; Tampliyeler’in görevlerini, hizmetlerini ve yararlarını anlatır. 13 Ocak 1128’de Troyes’da konunun müzakeresi için konsil toplanır. Konsile çok sayıda yüksek din görevlisinin yanında özellikle Citeaux Başrahibi Etienne Harding ve Clairvaux Başrahibi Saint Bernard da katılır. Büyük Üstad, konsillere Tampliye örgütünü yeniden takdim eder. Tatmin olan Troyes Konsili, İsa’nın Fakir Şövalyeleri adıyla dinsel şövalyelik tarikatının kurulmasına ve tüzüğünün Saint Bernard tarafından hazırlanmasına karar verir. Böylece Tampliye tarikatı resmen kurulur.” (18)
Bu mertebî ödüle layık görülmüşlerdi belki ama şu bir gerçek ki; bu ödülü almalarına vesile olan“Kudüs Hacılarını Koruma” görevi için hiçbir şey yapmamışlardı. Peki, o zaman neydi bu efsane dokuz savaşçının asıl görevi? Yoksa Tapınakçı Biraderler başka sırlı bir görev için mi Kudüs’te bulunuyorlardı? Evet, aynen öyle, asıl amaçları bambaşka bir SIR’dı!
Bu sırrın ne olduğunu bir dahaki yazımıza saklayalım…
KURSAD BERKKAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: