TUBBA KAVMİ İSLAMDAN ASIRLAR ÖNCE RAHMAN İSMİNİ NEREDEN BİLİYORDU?

 
 
 
 
 
 

Önemli Not : Bu yazı Yazar Kursad BERKKAN’ın “Hasan Sabbah ve Haşhaşiler” kitabından alınmıştır ve yazının ilk bölümü ile devamı söz konusu kitaptadır. Daha geniş bilgi için kitabı edinmenizi tavsiye ediyoruz…

*******************************************************

 
Himyerilerin topluluk olarak adına her ne kadar Himyeri dense de, daha sonraki dönemlerde krallara verilen isim olan Tübba ismi, mensup oldukları kavimler anılırken kullanılmaya başlanmış ve zamanla Tübba ismi Tubba kavmi olarak değişerek krallıklarına da Tubba kralı denmiştir.
Pek çok tarihi kayıt, Tubba kavminin esasen Sebe kavminden ayrılma bir kavim olduğunu söyler ki hatırlayınız, yazımızın başında da ilk Himyer kralının ismini vermiştik. Himyer kralının ismi de, Sebe kavmine mensup olduğunu doğrular nitelikteydi. (Himyer bin Sebe)

 Tubba krallarında Haribael bölgesi yani bugün ki Yemen şehrinde, o dönemde ki adı ile de Zafar şehrinde krallığını sürdürüyordu ki bu süreç İran’ın istisalısana kadar, bu şekilde devam etmişti.
Tubba kavminin İslam ile tanışması da tam bu zaman diliminde Ebrehe ordusu kumandanı Masruk’un öldürülmesi ve ordularının Tubba kavmine yenilmesi ile olmuştu. Kendi hükümdarlıklarını kaybeden ve İran ile Yemen dolaylarından çekilen Himyeri, yeni ismi ile Tubba kavmi, dağıldıkları bölgelerde zaten İslam ile tanışmışlardı.
Ebrehe ordusu ile yapılan savaşın ardından İslam’ı kabul etmiş olan Tubba kavmine mensup pek çok kişi, Tubba krallığının yeniden kurulmasından dolayı Yemen’e ve İran’ın pek çok bölgesine tekrar geri dönüş yapmıştı.
Bu durum İslam peygamberi Hz.Muhammed’i de ilgilendirdiği için, burada bulunan ve zaten belli bir kısmı müslümanlığı kabul etmiş olan Yemen halkını, İslam’a davet için elçiler gönderdi.
Elçiler Yemen’de uzun bir süre kaldılar ve Tubba ileri gelenleri ile uzun sohbetler yaparak onları İslam’a davet ettiler. Tubba kavmi ileri gelenleri ise ülkelerinde süren savaşları iki dine bağlıyorlardı ki son yenilen kumandan Ebrehe ve bir önceki kumandanın Musevi ve Hristiyan olmalarından dolayı, İslam’ı anlatan elçilerin sözlerine daha çok yakınlık gösterdiler ve bir “barış” dini olarak algıladıkları İslam dinini kabul ettiler.
Yakın çağlarda Güney Azarbeycan’da yapılan kazı çalışmalarında Himyeri yani Tubba kavmine ait bazı tabletler bulunmuştur. Bu tabletler bugün British Museum’da sergilenir.
Bu tabletlerde ise çok ilginç bir bilgi bulunur ki bu bilgi gerçekten hayret verici derecedededir. Himyeriler yani Tubba kavmi, İslam ile Hz.Muhammed döneminde tanışmıştır ki pek çok kaynak, ileri gelen tarihçiler de bu konuda ittifak eder.
Hiçbir araştırmacının şekva ederek yaklaşmadığı bu husus şöyle dursun, bulunan tabletlerde kadim Tubba kavminin inançlarına dair bilgiler bulunur. Bu bilgiler arasında kendi yaratıcılarına öyle bir isimle hitap ederler ki asırlar sonra İslam ile tanışmış bu topluluğun bu ismi nereden bildiği gerçekten akıllara durgunluk verir.
Hz.Muhammed’in Yemen’e Tubba kavmine İslam’ı davet için gönderdiği elçilerin anlattıklarından memnun kalan Tubba kavmi ileri gelenleri, geçmiş dönemlerde Hristiyan ve Musevi dinine mensup kumandanların, kendi halklarını savaşa sürükleyip, veya kendi halkına savaş açtıkları için ve İslam’a davet eden elçiler de İslam’ın “Barış” dini olduğunu lanse etmelerinden ötürü severek müslümanlığı kabul etmişlerdi.
Ancak şaşılacak durum bunlardan biri değildir. Şöyle ki Hz.Muhammed’in gönderdiği elçiler Tubba kavmine İslam’ı anlatırlarken RAHMAN ve RAHİM olan bir Allah’ın isminden bahsetmişler, Tubba kavmini bu isimlerle andıkları Allah’ın sevgi, barış ve kardeşlik esası üzerine kurulu dinine davet etmişlerdi.
Bu durum Tubba kavmi üzerinde oldukça etkili oldu çünkü deyim yerindeyse duyduklarına inanamamışlardı. Tubba kavmi daha önceden kitabımızın ilk bölümlerinde bahsettiğimiz gibi göksel bir ilahi inanca sahiptiler.
İşin garibi asırlar önce kendi ataları da bu dine mensuptu ve kendi dinlerinin “barışı ve kardeşliği” emrettiğini öğütlemişlerdi.
Şimdi sıkı durun…
Tubba kavminin ataları bunun yanı sıra tapındıkları ilahlarına “RAHMAN ve RAHİM” isimlerine veriyorlardı.
Peki ama bu nasıl olabilirdi?
İslam dininden asırlar önce İslam dininin andığı ve Allah’ın sıfatı olan RAHMAN ve RAHİM olan isimler, nasıl Tubba Tanrı’sının da adı olabiliyordu?
Elbette bu işin ehli olan kişilerin Tubba yani diğer adıyla Himyeri kavminin etimolojik kökenini araştırdığında, daha net bilgilere sahip olabiliriz, ancak biz şimdilik konumuz dinsel perspektif olmasından hareketle, yine sorumuza cevabı Kur’an’ın bir ayetinde bulabiliyoruz.
İslam dini gelmeden asırlar evvel Tubba kavminin Tanrısını RAHMAN ve RAHİM isimleriyle anmasını Kur’an bize şöyle anlatıyor;
NAHL SURESİ 36. AYET
Andolsun ki biz her ümmete, Allah’a kulluk edin ve Şeytan’dan uzaklaşın diye bir peygamber gönderdik; içlerinde, Allah’ın doğru yola sevkettiği de var, sapıklığı hakedeni de. Gezin yeryüzünde de bakın, görün, yalanlayanların sonuçları ne olmuş.
Ayette görüleceği üzere açıkça diyor ki “Her kavme bir peygamber” yani buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Allah aslında pek çok kavme olduğu gibi İslam dininden önce bir din ve peygamber göndermişti. Şimdi başka bir ayete bakalım;
İBRAHİM SURESİ 4. AYET
Onlara iyice anlatabilmesi için kendi kavminin dilinden başka bir dille hiçbir peygamber göndermedik. Gerçekten de Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola sevk eder ve odur üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi.”
Bu ayette de görülüyor ki yaratıcı her kavme bir peygamber gönderdiği için onu anlamaları adına, o kavmin diliyle yani o kavme mensup birini resul, peygamber olarak seçerek görevlendirmiştir. En basit ve bariz örnekle, Hz.Musa’nın Yahudiler içinden çıkması gibi…
Yazımızda hatalar var ise nefsimizdendir, isabet ve tesir ederse Rabbimin lütfudur…
Saygılarımla
Kursad BERKKAN
Yazının devamı olan “TUBBA TABLETLERİNDE HZ.MUHAMMED’İN GELİŞİ NASIL YAZIYOR?”başlığını ilgili kitabımızı edinerek okuyabilirsiniz.

Bu Yazıları Gördünüz mü ?

CAMİLERİMİZDE PORNOGRAFİK VE MASONİK SUBLİMİNAL MESAJLAR
CAMİİ'LERDE SUBLİMİNAL ŞEYTANİ VE PORNOGRAFİK SEMBOLLER! Uzun süredir İlluminati, Tapınak Şovalyeleri ...
NEW AGE AKIMI VE KÜRESEL DÜZEN
Dünya yeni bir düzenle tanıştı artık, bu düzenin adı “New ...
10 MADDE’DE VLADİMİR PUTİN KİMDİR? RUS AJANLIĞINDAN, DEVLET BAŞKANLIĞINA!
Vladimir Putin Kimdir? Vladimir Putin Kimdir? 1952 yılında dünyaya gelen Vladimir Putin’in ...
HİTLER’İN BİYOLOJİK SİLAH DENEYLERİ (BÖLÜM 1)
Dr. Josef Mengele, ölüm kampı Auschwitz’de çalışıyordu. Kampa gelenlerin hangilerinin ...
EQnuzu ölçtünüz mü? 5 Soru ile sizde hemen duygusal zekanızı ölçün!
Duygusal zekanızın ne olduğunun doğrulanması. Onun cümlede yerinde düşünmeyecek kadar uygun ...
7. BÖLÜM: BARNABAS İNCİLİ : ABDULLAH ÇATLI NASIL YOK EDİLDİ ? KAYBOLAN ÇANTASINDA NE VARDI?
  https://www.youtube.com/watch?v=TMgyRqZt8_0   Abdullah Çatlı... Türk Milliyetçileri için adeta bir idol... Nasıl olmasın ki? Yıllarca Türk ...
2200 Yıllık Türk Devlet Yapısı ve Gücü
            2200 yıllık bu derin güç Türk Devletlerinin de arasında ...
BARNABAS İNCİLİ, MUHSİN YAZICIOĞLU ÖLÜMÜ VE GİZLİ KARDİNAL
  Hatırlarsınız uzun bir zaman önce genç bir yazar kendini aşarak ...
Türk Devlet Aklı ve Gladyo’nun Deşifresi
            Türkiye’yi içten içe saran Gladyo yapılanmasındaki hücreler büyük bir ...
SÜT TOZU İLE NESLİ ZEHİRLEDİLER!
İkinci dünya savaşının bittiği yıllardı... O dönemlerde savaştan etkilenen ülkelere Amerika ...
KOZMOLOJİ NEDİR ? HADİ KISACA ÖĞRENELİM!
Yaşadığımız evren insanın varoluşundan bugüne dek birçok fikir perspektifi tarafından ...
EĞİTİM ÖNCE AHLAK İLE BAŞLAR!
"Egitim kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil" der  Mark Twain.  Nice ...

5 thoughts on “TUBBA KAVMİ İSLAMDAN ASIRLAR ÖNCE RAHMAN İSMİNİ NEREDEN BİLİYORDU?

 1. Güzel yazı ama Allah İslam’dan başka bir din göndermemiştir. İslam, Adem as. dan Hz. Muhammed’e kadar gönderilen tek dinin adıdır. Şu cümleniz hatalı olmuş: “….. söyleyebiliriz ki Allah aslında pek çok kavme olduğu gibi İslam dininden önce bir din ve peygamber göndermişti.”

 2. Bu tür yazılara pek yorum yapmam. Lakin kendisini tanımadığım Kursad BERKKAN “Yazımızda hatalar var ise nefsimizdendir, isabet ve tesir ederse Rabbimin lütfudur…” diye yazmış. Ondan dolayı bir yorum yapmadan geçmek istemedim. Bu yorumumu okuduktan sonra kendisinin, gerekli olanı yapacağını önce yüce Allâh’tan niyaz ediyor sonra umuyorum.

  Ahmet isimli kardesimin/abimin “Allâh İslam’dan başka bir din göndermemiştir.” sözüne olduğu gibi katılıyorum. Ehl-i Sünnet âlimlerinin öğrettikleri de budur.
  Âl-i ‘İmrân suresi, 67. ayet:
  مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

  Manası: İbrâhîm ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir MÜSLÜMANDI. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.

  Yûnus suresi, 90. ayet:
  وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  Manası: İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de MÜSLÜMANLARDANIM.” dedi.

  Âl-i ‘İmrân suresi, 52. ayet:
  فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

  Manası: İsa onların inkarlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi. Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz MÜSLÜMANLARIZ.” dediler.

  Bütün bu ayetlerden anlaşıldığı üzere, peygamberlerin istisnasız hepsi Müslümanlardı ve insanları İslam dinine davet ettiler. İbrâhîm peygamber (salât ve selâm üzerine olsun) hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir MÜSLÜMANDIR. Mûsâ peygamber ve ona iman edenler de İslam dini üzerinde bulunan insanlardı yani Müslümanlardı ki Firavun, boğuluyorken “Ben de MÜSLÜMANLARDANIM.” dedi. Mesih ‘Îsâ peygamber ve ona iman edenler de Müslümanlardı ki, ona iman eden havariler “Allâh’a iman ettik. Şahit ol, biz MÜSLÜMANLARIZ.” dediler.

  Bazı başka konulara da deyinmeyi çok yerinde buluyorum. Âhir zaman peygamberi Muhammed hakkında “İslam peygamberi” demek, bazı insanlarda sanki diğer peygamberler başka din veya dinlerin peygamberi idiymişler gibi bir zan uyandırabilir. Oysa ki peygamberlerin her biri İslam peygamberidir. Bunda şüphe olmaz. 124.000 peygamberin 313’ü rasûl olmak üzere hepsi İslam dinine davet etmiştirler. Lakin rasûllere farklı farklı şeriatlar gönderilmiştir. Rasûl olmayan peygamberler ise kendilerinden önce en son gönderilen şeriata göre yaşayıp, insanlara o şeriatı öğretmişlerdir. Din, inanç, iman ise İslam dini, inancı ve imanıdır her peygamberde.

  Deyinmek istediğim diğer bir konu ise, bazı insaların Yahudiler hakkında “Musevi” demeleridir. Gerçek Musevi olanlar, onun zamanında yaşayıp ona iman eden Müslümanlardı. Günümüzdeki Müslümanlara, yani bu ümmetten olan Müslümanlara ise Muhammedî Müslüman denir. Kaldı ki, günümüzün Yahudileri kendilerini Musevi diye değil Yahudi diye adlandırırlar. Onların Mûsâ peygamberden ve onun inancı olan İslam’dan uzak olduklarından dolayı, onlara Musevi denmemesini, bunu okuyan herkesten rica ediyorum. Ayrıca bu ricamı başkalarına yaymanızı da rica ediyorum. Birlikten güç doğar. Ben, tek başıma aciz bir kulum. Siz Müslümanlarla ise, bu büyük Ümmetin bir ferdi, bir parçasıyım.

  Şimdilik son olarak su konuya da deyinmek istiyorum: Maalesef bazı insanlar “Semavi dinler” diye bir ibare kullanıyorlar. Bunun da yanlış olduğu, aslında tekrar açıklama gerektirmeden anlaşılmıştır. Yine de kısa bir beyan yazmak istedim. Her peygamber İslam diniyle gönderildiğine göre ve semavi din, Allâh’ın gönderdiği ve tabi olmamızı emrettiği din olduğuna göre “Semavi Din”, bir tanedir. İslam dini tek semavi dindir. Diğer dinler semavi din değil, insanların çıkardığı, kimisi de insanlar tarafından İslam dinini değiştire değiştire çıkarılan dinlerdir. Bunun yayılmasını da SİZDEN rica ediyorum.

  Allâh daha fazla Müslümanın uyanıp, din ilmini öğrenmesini nasip etsin.
  Vellâhu E’lem. Allâh her şeyi en iyi bilendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Translate »
Devamını oku:
YANLIŞ DÜNYA’YA GELDİM DİYEN, ESRARENGİZ BİLİM ADAMI HENRY CAVENDİSH

Dünya tarihinde öyle esrarengiz insanlar gelip geçmiştir ki, bu kişilerin halen daha zihin yapıları ve yaşamlarında ki gariplikler çözülememiştir! Örneğin...

Kapat